wie de jeugd heeft …

door Michael Renssenvalue2015-13

Eens in de week sta ik voor de klas. Dan doceer ik HBO-studenten communicatie over hoe het internationale medialandschap er uit is komen te zien. Een landschap dat door de enorme toevloed van nieuwe media de laatste decennia ingrijpend is veranderd. Internet is de drijvende kracht achter vrijwel alle veranderingen. Mijn generatiegenoten en ik plegen dan nog wel eens te verzuchten: “gôh, dat internet, dat is toch wel echt een ding geworden”.

Mijn studenten horen mijn verhaal over nieuwe media beleefd aan en vragen zich tegelijkertijd verveeld af wanneer de vijftiger voor de klas ze iets nieuws en wetenswaardigs zal vertellen. Digitale media zijn gesneden koek voor jongvolwassenen; ze zijn ermee geboren en getogen. Al hun netwerken bevinden zich in sociale en mobiele media, al hun gegevens staan in the cloud. Voor hen is het nooit anders geweest. Digital natives, dat zijn ze.

Over een paar jaar domineren juist zij de nationale consumptieve bestedingen. Dan gaan ze hun eerste grote uitgaven doen: een auto, een bruiloft, een kinderkamer, een huis. Menig producent bereidt zich al voor op hun komst. Hun virtuele komst, wel te verstaan. Want natuurlijk zal deze generatie het digitale winkelen prefereren boven geslenter door winkelstraten. Alles duidt er ook op dat dit zo zal zijn. Ze zijn immers niet van hun laptop, tablet of smartphone los te weken, en dus zijn aanbieders druk bezig met het ontwikkelen van online en mobiele consumer experiences voor juist deze digitaal gevorderden.

Hoe vervreemdend is het dan om te zien dat juist deze generatie, misschien nog wel meer dan voorgaande generaties, bij het advies-handje genomen wil worden bij financiële zaken. Juist bij verzekeringen en hypotheken blijkt dat de millennials van 18 tot 25 jaar eerst de goede raad van hun ouders tot zich nemen om zich daarna te richten tot verzekerings- en hypotheekadviseurs. Niks internet, een warme hand en een rust- en richtlijngevend verhaal. Dát is wat ze willen.

Het blijkt uit een onderzoek van onze twee account-assistants Francis Bak (19) en Jennifer Smit (20), dat zij op 5 november jl. presenteerden op een congres van HDN en SIVI, twee organisaties die zich bezighouden met de toekomst van digitaal zakendoen in hypotheken en verzekeringen. Disruptief? Ik zou zeggen van wel. Enorme budgetten worden besteed om de online experience van financiële dienstverleners op het gebruikspeil van deze jongeren te brengen. En wat blijkt als je iets verder kijkt? Ze willen gewoon een fysieke adviseur, een mensch van vleesch en bloed.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, luidt het spreekwoord. Wie de jeugd zal hebben? In ieder geval zal dát een financiële dienstverlener zijn die zich nét iets verder heeft verdiept in motieven en drijfveren van zijn toekomstige klanten.