Welkom bij Value@Stake, hét bureau voor strategische communicatie bij verandering

Sinds 2011 helpt ons bureau zijn klanten bij het bouwen van vertrouwen in de relaties met externe (maatschappelijke, economische en politieke) en interne stakeholders. Dat doen wij vooral in situaties en omstandigheden die voor onze klanten cruciaal zijn.

LEES VERDER

Communicatie van waarde: wie wij zijn, wat we doen en voor wie

Wij helpen onze klanten op de momenten die voor hen cruciaal zijn. Ons advies gaat over mission-critical communications: communicatie die het verschil maakt tussen succes en mislukking. Zoals bij fusies en overnames, reputatiecrises, corporate (her)positioneringen en reorganisaties.

LEES VERDER
 • ‘MIND THE GAP’​ REVISITED

  Michael Renssen Strategy Director

  Eerder deze week werd duidelijk dat beursgenoteerde ondernemingen het niet zien niet zitten om “een maatschappelijke zorgplicht opgedrongen te krijgen”.  De nieuwe corporate governancecode, die in de maak is, zou voor beursondernemingen wel eens het Shell-schrikbeeld kunnen opleveren. Shell werd door de rechter aangespoord meer werk te maken van noodzakelijke transities. Een uitspraak waartegen de oliemaatschappij in beroep is gegaan. Ieder mag daar in sociaal of eth...

 • Tegen maatschappelijke zorgplicht? Hoezo?

  Edwin van Wijk Managing Partner

  Er is tegenwoordig geen grote onderneming meer te vinden die niet beweert MVO/CSR en ESG hoog in het vaandel te hebben.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility en duurzaamheid op environmental, social en governance gebied is ‘the name of the game’ in elke board room. Daarom moest ik ook een paar keer met mijn ogen knipperen toen ik op de voorpagina van het FD las dat beursgenoteerde bedrijven zich verzetten tegen ‘maatschappeli...

 • SYWERT, DE GEIT EN DE KOOL

  Edwin van Wijk Managing Partner

  Omdat crisiscommunicatie en reputatiemanagement mijn vak is, zat ik op het puntje van mijn stoel te kijken naar het langverwachte Buitenhof-interview met Sywert van Lienden. Hij zou tegenover Twan Huys verantwoording afleggen over de 9 miljoen euro die hij had overgehouden aan de mondkapjesdeal met de Nederlandse regering. Vooraf ging ik er vanuit dat Van Lienden zich voor de uitzending  uitvoerig zou hebben laten ‘preppen’ door een van mijn concullega’s. Ik was be...

 • EEN BRILJANT IDEE

  Michael Renssen Strategy Director

  In de aanloop naar 4 mei 2021 moeten mensen zich hebben afgevraagd: wie laten we dit jaar op De Dam speechen? De vraag was dit jaar extra precair; de spreker van 4 mei 2020 was de koning zélf geweest. En hij had een voortreffelijk verhaal verteld. Eerlijk, geheel vanuit zichzelf en doorspekt met oprechte emoties. Willem Alexander brak met een traditie van enigszins hoogdravende toespraken. Speeches waarin veel waarheid en duiding waren besloten. Maar die voor de overgrote meerderheid ...

DE 36 CHINESE KRIJGLISTEN

Strategische communicatie is altijd gericht op het realiseren van het doel, de missie van de organisatie. Daarom spreken wij liever van "mission-critical communications". Met u zorgen wij ervoor zoveel mogelijk medestanders te vinden die uw kar helpen duwen. En dat tegenstanders niet hinderlijk in de weg lopen. Onze "mission-critical communications" lijkt daarom sterk op de "36 krijgslisten" die Chinese strategen en veldheren duizenden jaren geleden al et veel succes toepasten. De listen beschrijven onverwachte plannen, acties, trucs en misleidingen voor oorlogsvoering, maar ook in politiek en in zaken.

In ons onderstaande logo vindt u een matrix van 6 x 6 blokjes. In elke rij staan 6 listen, die kunnen worden toegepast afhankelijk van de uitgangssituatie:

Rij 1: listen voor een gewonnen situatie

Rij 2: listen om met de vijand om te gaan

Rij 3: listen voor de aanval

Rij 4: listen voor chaotische situaties

Rij 5: listen voor terreinwinst

Rij 6: listen voor een verloren situatie.

Door met de cursor over de blokjes te gaan, leest u meer over de betekenis van de listen en hun verband met strategische communicatie.

 • Krijgslist 1: Misleid de keizer om de zee over te steken

  Deze list is op meerdere wijzen uit te leggen: verberg je motieven tot je ware doel bereikt is; óf doe zo gewoon mogelijk – geheimzinnig gedrag leidt tot wantrouwen.

  De list is gebaseerd op het verhaal over keizer Tang Taizong. Vanwege angst voor zeeziekte wilde hij de zee niet oversteken tijdens de oorlog met Korea. Generaal Xue Rengui nodigde hem uit voor een feest waarbij hij via een donkere tunnel in een hal uitkwam. Na enige dagen merkte de keizer pas dat hij op een schip was gelokt. De generaal vertelde de keizer toen dat hij de zee al was overgestoken. De keizer zette de campagne door en voltooide deze met succes.
  In strategische communicatie passen wij dit toe door de kaarten zo lang mogelijk tegen de borst te houden en geen slapende honden wakker te maken. Voorbereiding en timing zijn namelijk alles.

 • Krijgslist 2: Beleger Wei om Zhao te redden

  Dit gezegde betekent dat als een tegenstander te sterk is om direct aan te vallen, deze op een zwak punt kan worden verslagen. Het gezegde is afkomstig uit de periode van de Strijdende Staten. Wei viel Zhao aan en belegerde diens hoofdstad Handan. Zhao vroeg Qi om hulp, maar generaal Sun Bin oordeelde dat het onverstandig was om het Wei-leger rechtstreeks aan te vallen. In plaats daarvan trok hij Wei binnen en viel de hoofdstad Dailiang aan. Het leger van Wei keerde haastig terug en werd verslagen in de slag bij Guiling.

  In mission-critical communications  onderzoeken wij eerst de zwakke plekken in het verhaal van de tegenstander, om hem vervolgens daarop aan te vallen. Een frontale aanval verlies je namelijk altijd van een sterke opponent.

 • Krijgslist 3: Dood met een geleend mes

  Als je eigen kracht onvoldoende is, gebruik dan de kracht van een ander. Lok de aanval op de tegenstander uit, koop een ambtenaar om of gebruik de kracht van een tegenstander tegen hemzelf.

  Een voorbeeld hiervan dateert uit de periode van de Strijdende Staten. Chang Tuo liep over van West-Zhuo naar Oost-Zhuo en zou vele geheimen verraden. Een minister van West-Zhuo stuurde daarop een agent met veel goud en een brief voor Chang-Tuo, waarin Chang werd herinnerd aan zijn “missie voor West-Zhuo”.  Toen de agent in Oost-Zhuo werd ontdekt werd Chang gearresteerd en geëxecuteerd.

  In het Nederlands zeggen wij: laat je tegenstander in zijn  eigen zwaard vallen. Wij passen dit toe in mission-critical communications door de tegenstander uit zijn tent te lokken, waardoor hij dingen gaat doen of zeggen die zijn ondergang inleiden.

 • Krijgslist 4: Wacht uitgerust op de vermoeide vijand

  Deze tactiek raadt aan plaats en tijd van het gevecht vooraf te bepalen. Bereid je goed voor en zorg dat de vijand zich naar de plaats moet haasten. Je vecht dan uitgerust tegen een vermoeide vijand.

  Net als in oorlogsvoering is in mission-critical communications voorbereiding alles. Wij helpen u de regie te nemen en te behouden door alles over de sterktes en de zwaktes van de tegenstander te weten zodat u bij voorbaat met 1-0 voor staat.

 • Krijgslist 5: Roof uit een brandend huis

  Maak gebruik van ziekte, opstand of een ander moment van grote zwakte om aan te vallen.

  In mission-critical communications is niet alleen voorbereiding, maar ook timing cruciaal. Wie goed is voorbereid hoeft alleen nog maar te monitoren en het juiste moment af te wachten om de media-aanval in te zetten. Dat geeft de grootste kans op succes.

 • Krijgslist 6: Maak lawaai in het oosten, sla toe in het westen

  Laat het lijken alsof je op de ene plaats aanvalt, zodat de tegenstander daar heen gaat. Val vervolgens op een andere (verzwakte) plaats aan.

  In mission-critical communications is het niet anders. Door slimme “agenda-setting” en het sturen van het publieke debat, brengt u de tegenstander in beweging waardoor hij zijn aandacht op een ander onderwerp richt dan het onderwerp waarop u hem wilt aanvallen.

 • Krijgslist 7: Maak iets uit niets

  Zorg voor de illusie van aanwezigheid waar niets is, of juist de illusie van afwezigheid.
  In mission-critical communications betekent dit: zet de ander op het verkeerde been door in media waar hij u verwacht te schitteren door afwezigheid of juist door nadrukkelijk aanwezig te zijn waar hij dat niet van u verwacht. Hierdoor denkt uw opponent dat u met andere dingen bezig bent en kunt u onverwachts toeslaan.

 • Krijgslist 8: Repareer openlijk de bergpas en sluip via Chencang

  Deze list dateert uit de 3e eeuw voor Christus. Liu Bang was naar Sichuan getrokken voor de voorbereidingen van de strijd met Xiang Yu. Nadat deze waren voltooid stuurde Liu werkers naar een eerder vernielde bergpas om deze te repareren. Tegelijkertijd stuurde hij zijn hoofdmacht via het dorpje Chencang naar Guanzhong. Toen Xiang hoorde van de reparaties aan de bergpas, ging hij ervan uit dat de aanval nog jaren op zich zou laten wachten, waarna Liu Bang Guanzhong bij verrassing kon innemen.

  Ook hieruit blijkt het belang van misleiding van je tegenstander. In mission-critical communications adviseren wij onze klant soms het ene te zeggen en het andere te doen. 

 • Krijgslist 9: Bekijk het vuur van de andere oever

  Wacht met je in de strijd te mengen tot de andere partijen zichzelf hebben uitgeput.

  Twee honden vechten om een been, de derde gaat ermee heen. Dat was vroeger in China al zo, en dat geldt ook hier. Als twee concurrenten het met elkaar aan de stok hebben, wacht dan het juiste moment af om toe te slaan. Voorbereiding en timing zijn alles.

 • Krijgslist 10: Verberg een dolk achter een glimlach

  Zorg voor een goede band met de vijand en sla vervolgens in het geheim toe.

  “Keep your friends close, but keep your enemies closer”. In mission-critical communications zeggen wij: zorg dat je in gesprek blijft met je opponenten. Want als je niet aan tafel zit, kunnen zij jou verrassen in plaats van jij hen.

 • Krijgslist 11: Offer de pruimenboom op voor de perzikboom

  Neem een zondebok en offer deze op zodat de overigen gespaard blijven. Een voorbeeld van deze list is afkomstig van generaal Cao Cao die, toen zijn troepen morden over het gebrek aan eten, zijn onschuldige foerageur liet executeren wegens het “achterhouden van rantsoenen”.

  Veel toegepaste tactiek in politiek en in zaken. In mission-critical communications is het belangrijk om na een blunder of crisis te weten wanneer en hoe je “sorry” moet zeggen om je “license to operate” te kunnen vernieuwen. Soms moet er een kop rollen. Maar ook dát kun je voorbereiden.

 • Krijgslist 12: Benut de mogelijkheid om het schaap te stelen

  Wees flexibel genoeg om tijdens het gevecht gebruik te maken van onverwachte voordelen.

  Mission-critical communications staat of valt met een goede, grondige voorbereiding en planning van scenario’s. Maar als zich een buitenkans voordoet die niet “op de lijst” staat, moet je snel kunnen toeslaan.

 • Krijgslist 13: Sla op het gras om de slang op te schrikken

  Als de tactiek van de vijand ondoorgrondelijk is, doe dan iets onverwachts of zorg voor veel tumult en lok een reactie uit. Deze zal meer prijsgeven over zijn tactiek.

  Een geduchte tegenstander die – net als u – zich niet in zijn kaarten laat kijken, zal hiertoe moeten worden gedwongen. Door op het goede moment in de juiste media gerichte boodschappen af te geven kan hij worden verleid te reageren waardoor zijn ware motieven duidelijk worden.

 • Krijgslist 14: Leen een lijk om de geest op te wekken

  Blaas een oud instituut, oude strijdwijze of methode nieuw leven in.

  Als e-mails of telefoontjes niet worden beantwoord, kan het schrijven van een handgeschreven brief het verschil maken. Op die manier wist Karmijn Kapitaal de interesse van Fred de la Bretonniere op te wekken waardoor Karmijn zijn bedrijf kon overnemen. Over mission-critical communications gesproken …

 • Krijgslist 15: Lok de tijger uit zijn berghol

  Als een tegenstander een goed verdedigbare positie heeft, val hem dan niet aan maar geef hem een reden (lokaas) om zijn positie te verlaten.

  Een variant op “lok de tegenstander uit zijn tent”. Bij mission-critical communications veel toegepast om de ander op het verkeerde been te zetten, of in elk geval zijn thuis-voordeel te ontnemen. Lijkt op: maak lawaai in het Oosten, val aan in het Westen.

 • Krijgslist 16: Laat iets gaan om het te vangen

  Sluit een verslagen vijand niet volledig in, maar bied hem een schijnbare uitweg om zich terug te trekken.

  In mission-critical communications onderzoeken wij vooraf de “escapes” die de tegenstander kan kiezen nadat wij de aanval hebben ingezet. Vervolgens sluiten we ze niet allemaal af. De “uitgang die ons het beste uitkomt” laten we bewust open om hem daar op te wachten.

 • Krijgslist 17: Gooi een steen om jade te vangen

  Deze list is vergelijkbaar met het Nederlandse spreekwoord “een spiering uitgooien om een kabeljauw te vangen”.

  In mission-critical communications brengen we soms een klein, publicitair of financieel offer, om een grotere buit binnen te halen. Zo kan een “change of control” bonus voor het personeel van een bedrijf dat wordt overgenomen, de bittere pil vergulden en het draagvlak voor de koper vergroten.

 • Krijgslist 18: Versla de vijand door diens leider gevangen te nemen

  Als de tegenstander een huurlingenleger heeft, val dan de leider aan. Zijn dood zal vaak leiden tot het uiteenvallen van het leger.
  Bij mission-critical communications richten we onze publicitaire pijlen op een of enkele sleutelfiguren. Soms zijn dat politici, vakbondsleiders of topmensen van een ander bedrijf. Door degene die de tegenstanders bindt op de korrel te nemen, kan de kracht van het verzet worden gebroken.

 • Krijgslist 19: Haal het brandhout onder de pot vandaan

  Versla de vijand door de bron van zijn kracht te verwijderen.In mission-critical communications kan het noodzakelijk zijn om tactieken te volgen die de geloofwaardigheid of de autoriteit van de opponent aantasten en in twijfel trekken. 

 • Krijgslist 20: Woel het water om om de vis te vangen

  Zorg voor chaos en verwarring voordat je de strijd aangaat en ondermijn op die manier het beoordelingsvermogen van de tegenstander.

  In mission-critical communications kan het effectief zijn om in verschillende interviews en stakeholdergesprekken verschillende boodschappen af te geven. Hierdoor kan de tegenstander zand in de ogen worden gestrooid.

 • Krijgslist 21: Werp de huid af zoals de gouden Cicade

  Maak gebruik van illusies en schijnbewegingen om een betere positie te krijgen of om de aftocht te dekken.

  Creëer verwarring door je tegenstander te verrassen met communicatieboodschappen en het innemen van standpunten die hij niet van je had verwacht.

 • Krijgslist 22: Sluit de deur om de dief te vangen

  Snijd alle ontsnappingsmogelijkheden af voordat je de tegenstander aanvalt (vergelijk ook krijgslist 16).

  In situaties waar de tegenstander niet mag ontkomen, bijvoorbeeld bij een overnamegevecht, blijft ook de laatste deur naar de uitgang op slot.

 • Krijgslist 23: Word vrienden met een verre vijand om een nabije te verslaan

  Sluit allianties met verder gelegen staten om de positie te verbeteren en zo meer kans te maken om een nabije vijand te verslaan.

  De beste tijd om vrienden te maken is voordat je ze nodig hebt. Door strategische allianties te sluiten met anderen, kan worden bereikt dat zij aan je kant komen of aan de kant gaan.

 • Krijgslist 24: Leen de weg om Guo te veroveren

  Maak gebruik van de troepen van een derde om je doel te bereiken, en gebruik deze troepen daarna tegen degene van wie je ze leende.

  Het verraden van een stakeholder is meestal geen verstandige langetermijnstrategie in mission-critical communications. Wij zijn hier dan ook uiterst terughoudend mee in onze advisering naar klanten.

 • Krijgslist 25: Vervang de balken door rot hout

  Hinder een tegenstander door zijn organisatie, formaties en structuur te verzwakken en hem op die manier te verzwakken.

  Het in twijfel trekken van de geloofwaardigheid van een opponent kan consequenties hebben voor zijn relaties met zijn interne en externe stakeholders.

 • Krijgslist 26: Wijs naar de moerbeiboom terwijl je de acacia vervloekt

  Ondermijn, beschuldig of berisp iemand die door status of positie onkwetsbaar is door het gebruik van analogieën en indirecte toespelingen.

  Kies aansprekende metaforen om steun te mobiliseren tegen een onaantastbaar persoon of instituut. Door de grond onder zijn voeten weg te graven, kun je zelfs de meest geduchte tegenstander verzwakken en uiteindelijk overwinnen. 

 • Krijgslist 27: Doe alsof je gek bent maar bewaar je kalmte

  Verberg je achter het masker van een gek of dronkaard en zaai op die manier verwarring over je bedoelingen. Zorg dat je tegenstander je onderschat en zich veilig waant en sla dan toe.

  Door jezelf in je communicatie naar stakeholders en media onnozeler of onschuldiger voor te doen dan je bent, kun je ervoor zorgen dat anderen jou onderschatten. Wat hierbij meestal in de weg staat is het ego van de ceo die zich van nature graag groter en belangrijker voordoet dan hij is. Wie dit weet te onderdrukken wint. 

 • Krijgslist 28: Lok de vijand op het dak en haal dan de ladder weg

  Gebruik misleiding en lokaas om de vijand zich op gevaarlijk terrein te doen begeven. Vernietig dan communicatielijnen en sluit ontsnappingsroutes af.

  Ook met mission-critical communications kun je “vallen” zetten. Dor stakeholders of tegenstanders uit hun tent te lokken en naar een plaats (discussie) te leiden waarbij jij in het voordeel bent. Door zijn tegenargumenten vooraf te neutraliseren sluit je zijn vluchtwegen af en stel je de overwinning zeker.

 • Krijgslist 29: Bevestig zijden bloesems aan een dode boom

  Letterlijk doet het aanbrengen van een zijden bloesem aan een dode boom deze levend lijken. Figuurlijk betekent het iets zonder waarde waardevol te laten lijken of iets dat ongevaarlijk is gevaarlijk.

  In mission-critical communications is het verkopen van “knollen voor citroenen” geen slimme langetermijnstrategie. Meestal is dat strafbaar en komt zoiets uit. Met alle gevolgen van dien, zowel financieel als reputationeel. Niet aan beginnen dus.

 • Krijgslist 30: Wissel de rol van gast en gastheer om

  Ook: draai de rol van jager en prooi om. Neem het initiatief in een veldslag.

  Dit is de essentie van mission-critical communications. Geef nooit de communicatieregie of het initiatief uit handen, want dan word je een speelbal op de golven. Op basis van grondige analyse de juiste boodschappen en acties voorbereiden en op het juiste moment naar buiten treden, geeft een veel grotere kans van slagen dan reageren op een tegenstander. 

 • Krijgslist 31: De list van de mooie vrouwen

  Maak gebruik van de charmes van mooie vrouwen om tweedracht in het kamp van de vijand te zaaien.

  In een verloren situatie heeft doorvechten weinig zin. Vluchten is nog de enige optie, maar voor een redelijk ongeschonden terugtocht helpt het als het kamp van de tegenstander in verwarring is. Zaai dus vooral tweedracht, maar het exploiteren van vrouwelijk schoon daarbij is “old school”. Gebruik hiervoor liever tactische communicatieboodschappen.

 • Krijgslist 32: De list van de open poorten

  Als de vijand met meer en sterker is, laat dan de schijn van verdediging varen. De vijand wordt mogelijk in de war gebracht door het ontbreken van zichtbare eenheden en denkt aan een val.

  Deze strategie lijkt op de listen 21 en 27. In mission-critical communications kun je bij een dreigende nederlaag onder dekking van verwarrende boodschappen een veilig heenkomen zoeken. 

 • Krijgslist 33: Zaai tweedracht in het kamp van de vijand

  Ondermijn de gevechtskracht van de vijand door onrust te stoken en de relaties tussen de vijand en zijn vrienden te verstoren.

  “Stoken in een goed huwelijk” is al zo oud als de mensheid. En het werkt nog steeds. In mission-critical communications kun je in 1-op-1 gesprekken roddel en achterklap verspreiden waardoor je twijfel en verdeeldheid zaait in het kamp van de tegenstander. Daarbij is het overigens wel belangrijk dat dit niet te herleiden is naar jou. Laat anderen “gecontroleerd lekken” en speel zelf de vermoorde onschuld. 

 • Krijgslist 34: De list van de zelfverwonding

  Jezelf verwonden kan op twee manieren gunstig zijn: 1) de vijand zal worden verleid minder waakzaam te worden omdat hij je niet meer als bedreiging ziet, en 2) je kunt het doen lijken alsof de verwonding door een wederzijdse vijand werd toegebracht.

  In mission-critical communications kun je – in een verloren situatie – doen alsof je niet meer in staat bent om de (overname)strijd voort te zetten. Als je geluk hebt, laat de tegenstander je dan verder met rust en kun je het strijdtoneel min of meer eervol verlaten. Net als een tennisser of een kickbokser die wordt ingemaakt wel eens een blessure veinst. 

 • Krijgslist 35: Een keten van listen

  Gebruik in heel belangrijke situaties een scala aan listen, zowel tegelijkertijd als na elkaar in een keten van listen.

  Door een spervuur van communicatieboodschappen en -acties tegelijk of kort na elkaar te laten plaatsvinden, raken tegenstanders en kritische volgers, waaronder journalisten, het spoor volkomen bijster. Doe dit niet te vaak, maar bewaar dit rookgordijn voor uitzonderlijke situaties als er geen andere opties meer zijn. 

 • Krijgslist 36: Trek je terug

  Als een nederlaag onvermijdelijk is, trek je dan terug. Als je aan de verliezende hand bent zijn er drie opties: overgave, onderhandelen of ontsnappen. Overgave is een volledige nederlaag, onderhandelen is een halve nederlaag, en ontsnappen is géén nederlaag.

  In mission-critical communications spreken we van “Can Win” en “Must Lose” situaties. Bij Can Win situaties moeten we zorgen dat wij beter voorbereid zijn dan de tegenstander. We kennen zijn zwaktes en maken daar gebruik van, zodat de overwinning ons niet kan ontgaan. Bij Must Lose situaties is het precies andersom. De communicatiestrijd aangaan of voortzetten is dan het domste wat je kunt doen. Spaar liever budget en energie en probeer het later nog eens.