Michael Renssen Strategy Director

THEMA: REPUTATIEMANAGEMENT ♦ Als je eigen landje niet meedoet aan de WK Voetbal, geeft het je als voetballiefhebber én als communicatiedeskundige de mogelijkheid méér te letten op het spel dan op de knikkers. Om je licht eens te laten schijnen over de ontwikkeling van het voetbal in al zijn verschijningsvormen en beeldvorming: de organisatie die het bestiert (FIFA), ontwikkelingen bij de mensen die het spelletje spelen, en de regels van het spel gekoppeld aan de manier waarop die worden afgedwongen. Je kunt je daarmee een oordeel vormen over de reputatie van voetbal en de geloofwaardigheid ervan. En die staan er m.i. niet al te best voor. Ik neem u mee in een korte zomerfeuilleton, zo vlak na de afloop van het laatste WK, dat voor iedereen met uitzondering van de Fransen zo’n onbevredigende afloop had. Vandaag het derde deel over regelhandhaving en geloofwaardigheid.

De regels en hun handhaving

Innovatie in de voetbalsport en het doorbreken van een destructieve spelopvatting; dat wordt dé toekomstige uitdaging voor het voetbal. Het heeft veel paralellen met het bevorderen van industriële innovatie en het tegelijkertijd reduceren van milieu-effecten. Het grote negatieve gevaar moet worden bezworen, anders is er op termijn geen industrie meer, en in analogie ook geen voetbal.

In deel 2 van dit zomerfeuilleton betoogde ik dat videotechniek alle middelen kan bieden om handhaving van fairplay in het spel te bevorderen. Om de arbitrage te helpen weer geloofwaardig te worden. En om het spel weer attractiever te maken en spelbederf uit te bannen. Maar videotechniek is slechts een middel.

Eerst moeten de internationale voetbalbonden, FIFA en UEFA voorop, heel helder aangeven (en dus communiceren!) hoe zij de ontwikkeling van de attractiviteit van het spel in de komende jaren zien en daarbij normen en kaders bieden. Één kader is dat ruim baan moet worden gegeven aan een vorm van video-arbitrage die, ook op verzoek van coaches, in de gelegenheid moet zijn om een scheidsrechterlijke beslissing te corrigeren of af te dwingen. Die niet alleen corrigeert in het strafschopgebied of op verzoek van de scheidsrechter, maar die volstrekt autonoom scherp volgt of iedere speler, waar dan ook op het veld zich houdt aan de regels. En de scheidsrechter met videobewijs waarschuwt als dat niet het geval is.

Een ander kader is de verzwaring van straffen; een gelijkschakeling met bestraffingen in o.a. het maatschappelijke en zakelijke leven, waar het moedwillig bedonderen van het wettelijk gezag, overheidsdiensten of aandeelhouders en belanghebbenden hoge boetes en celstraffen met zich kan meebrengen. De commerciële en financiële belangen in het voetbal zijn immers immens geworden. Vooral de beste en meest attractieve spelers mogen op geen enkele wijze de illusie koesteren dat zij als voetballers boven de wet staan en de belangen van derden mogen schaden. Ook hier geldt hetzelfde als in – bijvoorbeeld – politiek en bedrijfsleven: hoge bomen vangen veel wind, en als je als stervoetballer je bezondigt aan “artistiek spelbederf” dient dat juist extra zwaar te worden benadrukt en keihard te worden aangepakt. Ofwel: een speler krijgt niet alleen vijftien wedstrijden schorsing als hij een stuk uit iemand bijt, maar ook als hij met voorbedachte rade een scheidsrechter wil beduvelen.

Een laatste kader wordt gevormd door de rol die communicatie en informatie kunnen spelen. Het afdwingen van spel- en omgangsregels heeft immers niet alleen een repressieve kant. Innovatie én communicatie om de regels weer de regels te laten zijn, om het spel weer geloofwaardig te laten zijn, vormen misschien wel de grootste uitdaging voor het voetbal. Dat betekent o.a. dat nationale bonden in lijn met FIFA en UEFA in heldere informatiecampagnes spelbederf in welke vorm dan ook afwijzen, om te beginnen in jeugdcompetities. De jeugd immers blijkt nogal ontvankelijk te zijn voor de persoonsverheerlijking die rond enkele “nieuwe goden” is ontstaan, mede onder invloed van het videospelletje FIFA en de wijze waarop de Ronaldo’s van deze wereld door middel van e-sports excelleren in een parallel universum. De wereldvoetbalbond en de nationale bonden mogen er 100% helder over zijn dat het “virtuele voetbal” is afgeleid van het “echte voetbal”, en niet andersom.

In vele gevallen mag communicatie over de stervoetballers dus wel wat terughoudender zijn. De FIFA zou maar eens kunnen (of moeten) bepalen dat spelers die het spel bederven een ondergeschikte (of geen) rol spelen in het videospel waaran de organisatie haar naam leent. Als idolen het slechte voorbeeld geven, moet dat júist worden benoemd. Op die manier kan het virtuele voetbal een rol spelen bij het geloofwaardiger maken van het echte voetbal. Jongens en meisjes die in Neymar hun idool zien moeten worden doorverwezen naar de plaatselijke toneelvereniging. Omwille van de reputatie van het voetbal mag hierover geen enkele twijfel bestaan!

MEER BLOGS VAN Michael Renssen

IN HET OOG VAN DE STORM

THEMA: CRISISCOMMUNICATIE – Als we de mensen die er iets vanaf weten mogen geloven (en dat mogen we, zou Mart Smeets zeggen), bevinden we ons nu in het oog van de storm. De voorkant van de coronastorm hebben we afgeslagen, of beter, onder controle gekregen. Dat deden we door massaal gehoor te ...

LEES VERDER

DIT IS DE TIJD VAN … TJA, VAN WAT EIGENLIJK?

THEMA: CORPORATE MARKETING – Al eerder heb ik me al eens niet lovend uitgelaten over de a.s.r. campagne met rapper Sticks. Onder de noemer “maatschappelijk doorslaan” zette ik vraagtekens bij de campagne die de maatschappelijke claim die in de commercial wordt gemaakt volledig los plaatst ...

LEES VERDER

MEER BLOGS

‘MIND THE GAP’​ REVISITED

Eerder deze week werd duidelijk dat beursgenoteerde ondernemingen het niet zien niet zitten om “een maatschappelijke zorgplicht opgedrongen te krijgen”.  De nieuwe corporate governancecode, die in de maak is, zou voor beursondernemingen wel eens het Shell-schrikbeeld kunnen opleve...

LEES VERDER

Tegen maatschappelijke zorgplicht? Hoezo?

Er is tegenwoordig geen grote onderneming meer te vinden die niet beweert MVO/CSR en ESG hoog in het vaandel te hebben.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility en duurzaamheid op environmental, social en governance gebied is ‘the name of the game’ ...

LEES VERDER