Michael Renssen Strategy Director

THEMA: STRATEGISCHE BOODSCHAPONTWIKKELING

♦ In ons vak spreken we vaak over de kracht van herhaling. Een organisatie die graag voorkeur wil verdienen voor haar standpunten, doet er goed aan om deze standpunten niet alleen kraakhelder te maken, maar vooral vaak te herhalen. Soms letterlijk, soms in parafrase. Als je als organisatie graag wilt dat een bepaalde schets van de werkelijkheid in zwang raakt, doe je er goed aan om deze schets in veel verschillende bewoordingen, liefst vergezeld van enkele pakkende one-liners, te delen met je doelgroep. Communicatie – het overbrengen van een boodschap – is gebaat bij herhaling. Het is  nooit anders geweest.

Met stelselmatige herhaling kunnen politici – tegen alle objectieve feiten in – kiezers doen geloven dat een eilandengroep is gebaat bij een brexit, of dat een land met open grenzen wordt getroffen door een tsunami van onwelgevallige gebeurtenissen. Een president doet zelfs manmoedige pogingen om alle objectieve feiten ongeldig te verklaren door een eigen universum aan algemeen geldende “waarheden” te laten post vatten.

Reclamemakers zijn de koningen van de herhaling. Bepaalde reclame-uitingen worden tot brakens toe herhaald. Vorig jaar beschreef ik op deze site de pogingen van o.a. Tom de Ridder van MKB Brandstof om de nummer één positie in de lijst van irritante commercials voorgoed in te nemen. IT-onderneming Incentro geeft zelfs ruiterlijk toe dat hun bloed-onder-de-nagels zuigende radio-commercials (“Noem je kind Incentro”) geen ander doel hebben dan door middel van overvloedige herhaling een nietszeggend zakelijk merk tussen de oren van luisteraars te krijgen.

Nu we het toch over IT-ondernemingen hebben … heeft u deze zin uit een radiocommercial onlangs gehoord?

“Jij bepaalt waar de data staat!”

Toen u het hoorde, heeft u de zin toen ook enkele keren tussen uw oren heen en weer laten kaatsen? En was uw conclusie toen ook dat het grammaticaal gewoon niet klopt? Dat er een zelfde taalkundige kortsluiting in het spel is als toen taal-icoon Louis van Gaal “de media is” introduceerde? Of toen men besloot dat na “een aantal” (mensen, pinguïns, of anderszins) een werkwoordvervoeging in meervoud paste?

Ik heb het even voor u nagezocht op de website van het Genootschap Onze Taal. Het is inderdaad fout. Data is meervoud en dus staat ze niet, maar staan ze. Of worden ze ergens opgeslagen. Maar IT’ers hebben een voorliefde voor taalvervuiling, zoals u al heeft gemerkt bij de popularisering van woorden als updaten (verversen), usability (gebruiksvriendelijkheid), agile (wendbaar) en meer van dat soort nerdy begrippen. IT’ers hebben – in navolging van hun angelsaksische vakgenoten – besloten dat “de data” een verzamelterm is. En dat enkelvoud – hoe fout ook – dus gepast is.

Het reclamebureau van YourHosting (want dát bedrijf is de afzender van de betreffende volzin) weet dit. Voor een optimale ontvangst van de boodschap, moet je je bedienen van het jargon van de doelgroep, inclusief de taalfouten die bij deze groep in zwang zijn. En dus heeft de copywriter van het bureau – waarschijnlijk met gekromde tenen – de tekst geschreven en de taalfout opzettelijk gemaakt, vervolgens tandenknarsend toegehoord hoe een ingehuurde stem de zin insprak, en gemerkt dat de commercial met een taalvernietigende (zakelijke) mediadruk de ether en onze taal vervuilde.

Want als je het maar lang genoeg fout doet, wordt het vanzelf goed. Dat is nu eenmaal democratisering van de taal, zegt de één. Taal is een dynamisch concept, zegt de ander, en zal dus altijd veranderen.  De kracht van herhaling van de fout is bepalend voor de mate van taalverandering, of beter, taalvervuiling. Opzettelijk gemaakte en vaak herhaalde fouten dragen hier navenant aan bij.

Value@Stake adviseert ondernemingen en andere organisaties op het gebied van hun mission-critical communications, en staat haar klanten bij in het zeer precies en trefzeker formuleren van boodschappen die voorkeur bewerkstelligen bij diverse stakeholders. Daarbij stelt Value@Stake zich op het standpunt dat het – voor een optimale dialoog met de doelgroep – niet nodig is om taalfouten te maken.

MEER BLOGS VAN Michael Renssen

IN HET OOG VAN DE STORM

THEMA: CRISISCOMMUNICATIE – Als we de mensen die er iets vanaf weten mogen geloven (en dat mogen we, zou Mart Smeets zeggen), bevinden we ons nu in het oog van de storm. De voorkant van de coronastorm hebben we afgeslagen, of beter, onder controle gekregen. Dat deden we door massaal gehoor te ...

LEES VERDER

DIT IS DE TIJD VAN … TJA, VAN WAT EIGENLIJK?

THEMA: CORPORATE MARKETING – Al eerder heb ik me al eens niet lovend uitgelaten over de a.s.r. campagne met rapper Sticks. Onder de noemer “maatschappelijk doorslaan” zette ik vraagtekens bij de campagne die de maatschappelijke claim die in de commercial wordt gemaakt volledig los plaatst ...

LEES VERDER

MEER BLOGS

‘MIND THE GAP’​ REVISITED

Eerder deze week werd duidelijk dat beursgenoteerde ondernemingen het niet zien niet zitten om “een maatschappelijke zorgplicht opgedrongen te krijgen”.  De nieuwe corporate governancecode, die in de maak is, zou voor beursondernemingen wel eens het Shell-schrikbeeld kunnen opleve...

LEES VERDER

Tegen maatschappelijke zorgplicht? Hoezo?

Er is tegenwoordig geen grote onderneming meer te vinden die niet beweert MVO/CSR en ESG hoog in het vaandel te hebben.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility en duurzaamheid op environmental, social en governance gebied is ‘the name of the game’ ...

LEES VERDER