Edwin van Wijk Managing Partner

U denkt waarschijnlijk dat u ‘klaar’ bent voor de niet-financiële jaarverslaglegging die vanaf volgend jaar verplicht is. Maar investeerders denken daar heel anders over …

Met ingang van volgend jaar moeten alle Europese bedrijven met meer dan 500 medewerkers voldoen aan de Europese richtlijn voor niet-financiële verslaglegging (milieu, sociale en werknemersaangelegenheden, mensenrechten, anti-corruptie en omkopingsissues en diversiteit in de top van het bedrijf). De richtlijn is door het Ministerie van Financiën omgezet naar Nederlandse wetgeving. Al in de rapportage over verslagjaar 2017 moeten grotere bedrijven en financiële dienstverleners openheid geven over hun inspanningen en resultaten op ESG+C(itizenship)-gebied.

Onze internationale partner FTI Consulting deed eind vorig jaar onderzoek onder Europese bedrijven en institutionele beleggers naar de mate waarin zij denken hiervoor klaar te zijn. En ofschoon 90% van de 1600 ondervraagde bedrijven denkt dat zij goed presteren op het gebied van CSR en corporate governance, denkt slechts 7% van de institutionele beleggers dat bedrijven er al helemaal op zijn voorbereid.

Als dit iets aantoont is het wel dat er een fundamentele disconnect is tussen de manier waarop bedrijven en investeerders naar zichzelf en naar elkaar kijken. Want als zo veel ondernemingen vinden dat zij op ESG+C-gebied goed presteren en goed voorbereid zijn om hierover te rapporteren, betekent dit dus dat de buitenwereld hiervan nog onvoldoende op de hoogte is. En dat is een gemiste kans!

Dus, wat moet u, als bestuurder van een grote Europese onderneming vanaf nu (anders) gaan doen om het vertrouwen van uw financiers en andere stakeholders te behouden?

1)      Ontwikkel een business-focussed ESG+C-programma om maximaal rendement te behalen uit de samenhang tussen financiële en ESG+C-performance.
Financiële performance blijft nummer een voor institutionele beleggers die zich voorbereiden op een investeringsbeslissing. Maar met de toenemende druk vanuit wet- en regelgeving en het publiek, speelt het afstemmen van de ESG+C-activiteiten op de bedrijfsstrategie en de operatie een steeds meer bepalende rol voor het algehele succes van het bedrijf, niet slechts voor haar reputatie.

2)      Ontwikkel effectieve communicatiestrategieën en –tactieken die op een indringende wijze laten zien dat ESG+C een kerncomponent is van de investeringspropositie.
Ofschoon 93% van de bedrijven denkt dat zij voldoende zijn voorbereid op de nieuwe wetgeving, en 75% van hen denkt dat beleggers bij voorkeur investeren in bedrijven die zich aan deze regels houden, denkt slechts 7% van de ondervraagde institutionele beleggers dat bedrijven hier volledig klaar voor zijn. Dit laat zien dat bedrijven over het geheel genomen er niet in slagen om hun commitment op een effectieve manier voor het voetlicht te brengen. Mits op de juiste manier toegepast, kunnen de nieuwe rapportageverplichtingen een cruciale tool worden voor bedrijven om hun ESG+C inspanningen en resultaten te demonstreren en om te zetten in aandeelhouderswaarde.

3)      Ga actief de ESG+C-dialoog aan met stakeholders, rechtstreeks en via de (sociale) media.
Een ESG+C-verslag is maar een rapportage die een keer per jaar verschijnt. Daarmee maakt de onderneming inzichtelijk welke investeringen (geld, tijd en menskracht) zijn gedaan in welke thema’s en wat daarvan de gemeten resultaten zijn geweest. Daarbij hoort natuurlijk een paragraaf met visie en strategie voor de lange termijn. Maar ESG+C-activiteiten vinden dagelijks plaats,  evenals het gesprek daarover. CEO’s en andere boegbeelden van de organisatie zouden zich vaker moeten uitlaten over de activiteiten en resultaten op maatschappelijk en duurzaamheidsgebied. Het voordeel van deze content is dat het meestal niet koersgevoelig is en dat er dus het hele jaar door over mag worden gecommuniceerd.

Samenvattend: Waarschijnlijk doet u het op ESG+C-gebied al vrij goed, maar nu moet u het nog op de juiste manier aan uw stakeholders vertellen! Als u dat niet doet, laat u veel waarde liggen.

MEER BLOGS VAN Edwin van Wijk

DE CORONACRISIS IS (OOK) EEN VERTROUWENSCRISIS

Over de COVID-19 (‘corona’) pandemie, en de gevolgen ervan op de volksgezondheid, economie, maatschappelijk en persoonlijk leven is al veel geschreven en nog veel meer gezegd. Wat mij daarbij meer en meer duidelijk wordt is dat hierbij het centrale begrip ‘vertrouwen’ is. Of eerder, het gebr...

LEES VERDER

WIE ZIJN BRAND BRANDT …

Sinds de jaren ’60/’70 kennen we activistische NGO’s die bedrijven publiekelijk aanspreken op hun gedrag. Greenpeace dat met z’n Rainbow Warrior de walvisjacht en dumpingen van radioactief of anderszins giftig afval op zee probeerde tegen te gaan, Stichting Wakker Dier dat de Plofkip...

LEES VERDER

MEER BLOGS

TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT

Regiobank, vandebron en Beterboeken. Zomaar een aantal Nederlandse bedrijven die op het oog niets met elkaar te maken hebben. Hoezeer ze ook van elkaar verschillen qua activiteiten, ze delen een schaars goed: kleinschaligheid en daardoor oog voor de menselijke maat. Deze bedrijven steken in positiev...

LEES VERDER

TRANSPARANTIE-VERTROUWEN-HANDELEN-INTEGRITEIT

Net als vele landgenoten heb ik met stijgende verbazing het dossier over de “Kindertoeslagaffaire” gevolgd en met nog meer verbazing de verhoren op TV gevolgd, de artikelen in de kranten gelezen en bij tijd en wijle ook nog eens naar de avondleuterprogramma’s gekeken. Regelmatig had ik herinne...

LEES VERDER