Value@Stake Mission-critical insights

Hilversum, 5 februari 2018 – Journalist en publicist Charles Groenhuijsen sluit zich als associate director aan bij strategisch communicatieadviesbureau Value@Stake. Bij het Hilversumse bureau, gespecialiseerd in communicatie bij transformatie en disruptie, zal hij zich -naast mediastrategie, interview- en presentatietraining- richten op boardroom coaching en (thought) leadership. Groenhuijsen levert hiermee een waardevolle aanvulling op de bestaande strategische communicatieadviesdiensten van Value@Stake.

Groenhuijsen’s nieuwe werkkring sluit goed aan bij zijn visie op nieuws en media zoals hij die heeft verwoord in zijn recente boek ‘Optimisten hebben de hele wereld’:
“In tegenstelling tot het beeld dat zich via de media aan ons opdringt, zijn we objectief gezien welvarender, veiliger en beter opgeleid dan ooit. We leven in de ‘Gouden Eeuw van ondernemerschap’. Voor leiders van organisaties bieden alle razendsnelle technologische en maatschappelijke veranderingen kolossale uitdagingen, maar vooral ook enorme kansen. En dat alles in combinatie met een snel veranderend politiek- en medialandschap. Ik kijk ernaar uit om de klanten van Value@Stake te helpen deze uitdagingen te lijf te gaan en de nieuwe kansen te benutten.”

Edwin van Wijk, managing partner van Value@Stake: “Voor de cliënten van ons bureau is de visie, kennis en ervaring van Charles van grote waarde. In de jaren die achter ons liggen, domineerde vooral negativiteit het nieuws. In de tijd die voor ons ligt, zullen organisaties en hun leiders méér dan ooit een wenkend perspectief moeten schetsen om hun stakeholders te motiveren en ze aan zich te binden. Alleen zo kunnen zij samen duurzaam waarde creëren. Ik ben ervan overtuigd dat onze huidige en toekomstige cliënten de meerwaarde van Charles bij het bereiken van hun strategische doelen direct zullen ervaren. Wij zien uit naar een succesvolle samenwerking.”

Over Value@Stake:
Sinds de oprichting in 2011 richt Value@Stake zich op het realiseren van draagvlak onder stakeholders voor strategische gebeurtenissen met grote impact op de waarde van de onderneming. Naast stakeholder engagement en media relaties behoren ook reputatie-, crisis- en issuesmanagement, (her)positionering en corporate publishing tot de specialisaties van het bureau.

MEER BLOGS VAN Team

WHITEPAPER ‘HET F-WOORD’

Ondanks de corona-noodhulp en de voorgenomen exitstrategie zien veel bedrijven dat zonder ingrijpende maatregelen hun voortbestaan in gevaar komt. En zelfs als alles -hopelijk snel- achter de rug is, betekent het Nieuwe Normaal niet ‘business as usual’. Vrijwel niemand ontkomt eraan om voor de l...

LEES VERDER

WHITEPAPER MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Vandaag verscheen de whitepaper “MEER AANDACHT VOOR EFFECTIEF EN STRATEGISCH STAKEHOLDERMANAGEMENT VEREIST, MAAR HOE GAAT MIJN ORGANISATIE DAT DOEN?, van onze bestuurlijke expert Lars Hooning. Speciaal voor organisatieprofessionals die hun vaardigheden in stakeholdermanagement in een snel ver...

LEES VERDER

MEER BLOGS

TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT

Regiobank, vandebron en Beterboeken. Zomaar een aantal Nederlandse bedrijven die op het oog niets met elkaar te maken hebben. Hoezeer ze ook van elkaar verschillen qua activiteiten, ze delen een schaars goed: kleinschaligheid en daardoor oog voor de menselijke maat. Deze bedrijven steken in positiev...

LEES VERDER

TRANSPARANTIE-VERTROUWEN-HANDELEN-INTEGRITEIT

Net als vele landgenoten heb ik met stijgende verbazing het dossier over de “Kindertoeslagaffaire” gevolgd en met nog meer verbazing de verhoren op TV gevolgd, de artikelen in de kranten gelezen en bij tijd en wijle ook nog eens naar de avondleuterprogramma’s gekeken. Regelmatig had ik herinne...

LEES VERDER