Joram Kanner

Associate Director

‘Content is King’. Deze wijze woorden sprak Bill Gates in 1996. Ze hadden betrekking op de content op het internet als onderdeel van een nieuw verdienmodel. Gates’ woorden waren toen revolutionair maar hebben vandaag de dag misschien nog wel meer lading. Zeker als je de communicatie van bedrijven of organisaties in ogenschouw neemt.

Om hun strategie en het juiste verhaal over het voetlicht te krijgen, sturen bedrijven persberichten uit en geven interviews aan journalisten in de hoop dat het voor hen juiste verhaal opgeschreven wordt, zodat uiteindelijk de reputatie verbetert.

In de afgelopen jaren is de journalistiek drastisch veranderd. Het aantal journalisten is onder druk van teruggelopen en versnipperde advertentie-inkomsten veel kleiner, terwijl deze beroepsgroep meer moet produceren (denk aan verhalen met foto op meerdere platforms in verschillende formats) en sneller moet updaten.

Door de digitaliseringsslag is de journalist die trouw een bedrijf of een sector volgde verdwenen. En daarmee ook de kennis over de sector. Dat betekent dat een bedrijf of andere organisatie zelf de content moet produceren en dat de journalist deze –mits interessant en relevant- zal plaatsen. Veel organisaties zijn niet toegerust om dit soort content te produceren. Om de concurrentieslag om de aandacht van de journalist te winnen, is superieure content nodig. Het is mijn uitdaging om díe content voor mijn klanten te creëren.

BLOGS VAN Joram Kanner

TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT

Regiobank, vandebron en Beterboeken. Zomaar een aantal Nederlandse bedrijven die op het oog niets met elkaar te maken hebben. Hoezeer ze ook van elkaar verschillen qua activiteiten, ze delen een schaars goed: kleinschaligheid en daardoor oog voor de menselijke maat. Deze bedrijven steken in positiev...

LEES VERDER