Edi Cohen

Associate Director

Transparantie in alle vormen van communicatie is volgens mij een groot goed. Transparantie, daar kan bijna niemand tegen zijn, omdat het een typisch ‘ja-woord’ is.  Maar is transparantie een doel op zich?  Is gebrek aan transparantie – het verhullen – een machtsfactor, net als transparantie – het onthullen – zelf?  Het menselijke streven naar eigenbelang staat meestal op gespannen voet met transparantie. Ook Plato vroeg zich dit in Politeia al af: ‘Kan een sterveling de verleiding van het kwaad weerstaan als hij weet dat niemand kan zien wat hij doet?’ Realisten over transparantie zoals ik zelf erkennen dit spanningsveld.

Niettemin is het streven naar een transparante boodschap meer dan ooit essentieel in de huidige complexe wereld.  Dit betekent dat iedere organisatie er baat bij heeft om zo helder mogelijk te communiceren met stakeholders. Mijn favoriete uitdaging in mijn professionele werk is om klanten, maar ook studenten te helpen om hun boodschappen zo duidelijk mogelijk te formuleren.  De focus in mijn werk is de boodschap – wat wil een organisatie écht vertellen en hoe moet dat precies gezegd en verspreid worden. Wat moét je vertellen en wanneer is het beter om te zwijgen.

BLOGS VAN Edi Cohen