Peter Wortel

Associate Director

In onze maatschappij is iedereen druk en ervaart die druk ook. Als we naar het bedrijfsleven kijken zien we een keten die begint bij de aandeelhouders, die rendement willen zien en druk zetten op de beleggingsfondsen waar ze hun geld in beleggen. De fundmanagers op hun beurt zetten druk op de bedrijven waarin ze beleggen en willen meepraten over de lange termijn strategie, zelfs als ze na een jaar al weer verdwenen zijn. De CEO wordt van alle kanten door zijn stakeholders onder druk gezet om het bedrijf te laten presteren en op zijn beurt zet hij of zij druk op de werknemers van het bedrijf, die het beleid moeten uitvoeren.

Als je dat allemaal goed wilt laten werken is goede en heldere communicatie nodig. Terugkijkend naar de verschillende bedrijven waarbij ik betrokken ben geweest, is mijn ervaring dat het belangrijk is dat iedereen in dat complexe proces echt wordt gehoord. En dat betekent voor mij dat je actief en voortdurend met elkaar communiceert en waar nodig de discussie aangaat om uit te leggen waarom je het een en niet het ander doet.

Aandeelhouders, fundmanagers, management en werknemers. Op sommige momenten vindt de een de ander opeens lastig, veeleisend, onredelijk, enzovoort. Maar laten we niet vergeten dat ze een aantal gemeenschappelijke belangen hebben, die hen helpt hun doel te bereiken.

Problemen en oplossingen zijn daarom niet altijd aan elkaar gerelateerd. Ik zie het als mijn taak om te helpen bij het verduidelijken van de belangen en het realiseren van het doel.

BLOGS VAN Peter Wortel