Lars Hooning

Associate Director

“Adviseren bij  vraagstukken waar (semi-)overheden, ondernemers, belangengroepen en besturen van maatschappelijke organisaties mee te maken krijgen. Op dat grensvlak van politiek, bestuur, bedrijfsleven en samenleving  bevindt zich mijn adviespraktijk. Vrijwel altijd gaat het daarbij om de verbetering van relaties met stakeholders. Enkele voorbeelden:

  • een onderneming heeft de overheid nodig bij het realiseren van zijn activiteiten of wil de nadelige effecten van toekomstige wet- en regelgeving beperken,
  • een NGO wil de leefomgeving verbeteren maar heeft geen idee hoe ze dat bij de overheid voor elkaar kan krijgen,
  • een bestuur ziet de eigen maatschappelijke positie van de organisatie afkalven en zoekt naar een nieuwe positionering,
  • een bestuur raakt verzeild in issues en zoekt een geloofwaardige uitweg én oplossing.

Ik benut daarbij graag mijn brede en zeer gevarieerde achtergrond. Verbanden leggen en creatieve en effectieve oplossingen bedenken. Om daarmee juiste én effectieve relaties met stakeholders te bouwen. Intern en extern. Ik praat er graag met u over verder.”

BLOGS VAN Lars Hooning

TRANSPARANTIE-VERTROUWEN-HANDELEN-INTEGRITEIT

Net als vele landgenoten heb ik met stijgende verbazing het dossier over de “Kindertoeslagaffaire” gevolgd en met nog meer verbazing de verhoren op TV gevolgd, de artikelen in de kranten gelezen en bij tijd en wijle ook nog eens naar de avondleuterprogramma’s gekeken. Regelmatig had ik herinne...

LEES VERDER

(HER)KENT U DE HAZEN EN WEET U HOE ZE LOPEN?

THEMA: STAKEHOLDERMANAGEMENT – “Weten hoe de hazen lopen” is een bekende uitdrukking. Hij geeft in grote lijnen weer wat er bij stakeholdermanagement komt kijken. Natuurlijk moet je de hazen eerst (her)kennen. Maar er is nog meer van belang als je het spel van rondrennende hazen goed wilt spel...

LEES VERDER

IS DE BESTUURDER EEN MASOCHIST?

THEMA: BESTUREN – In de ruim 35 jaar dat ik als vrijwilliger en dan vaak in de functie van voorzitter deel uitmaakte van allerlei besturen in verschillende sectoren, heb ik het nodige meegemaakt. Ik memoreer: chantage, bedreiging (en vervolgens aangifte gedaan), boze brieven van 3 kantjes met ...

LEES VERDER

BOUWEN AAN VERTROUWEN

THEMA: REPUTATIEMANAGEMENT / In het normale, gangbare grote mensenleven waar je voor je geld moet werken is het leven overzichtelijk: je hebt een opleiding, daar doe je bij voorkeur vakmatig iets mee en voor al je inzet krijg je iedere maand je salaris. Je hebt een baas die je vertelt wat je mo...

LEES VERDER

GEDRAGSCODES: GEEN WOORDEN MAAR DADEN!

THEMA: COMPLIANCE EN COMMUNICATIE ♦ Nederlanders zijn soms een merkwaardig volk: enerzijds zijn wij gek op regels en als er die nog niet zijn dan verzinnen wij die ter plekke. Anderzijds willen we dat niet altijd alles verplicht en geregeld wordt en moet het aan ons zelf worden overgelaten om...

LEES VERDER

AVG EN BESTUURDERS: GEWOON MOUWEN OPROLLEN

THEMA: BESTUURSCOMMUNICATIE ♦ In de afgelopen maanden heb ik met veel genoegen allerlei organisaties – zeg maar het maatschappelijk middenveld in Rotterdam e.o. – mogen helpen met het geven van voorlichting over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Boeiende avonden...

LEES VERDER

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018: KLOOF OF BRUG?

THEMA: STRATEGISCHE COMMUNICATIE ♦ Woensdag 21 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Verkiezingen waarvan je zou verwachten dat de deelnemende landelijke politieke partijen hun lokale kopstukken met lokale thema’s het verkiezingsveld zouden insturen. Men heeft immers de...

LEES VERDER

ZORG VOOR EEN “LIJK”

THEMA: BESTUURSCOMMUNICATIE ♦ Wat is de beste actie die je kunt doen om jezelf als nieuwe bestuurder binnen een organisatie op de kaart te zetten?  Hoe maak je zo snel mogelijk de kaders duidelijk en geef je aan welk gedrag wel of niet door jou wordt geaccepteerd? Het antwoord ...

LEES VERDER

PHILOPOEMEN, OFTEWEL: DE STRATEGIE VAN OORLOG

THEMA: BESTUUR EN BESTUURSCOMMUNICATIE ♦ Een van de weinige vakken die ik tijdens mijn studie rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam leuk vond – en inderdaad, dat was niet een verplicht juridisch vak – was het keuzevak “Politieke Filosofie”. Boeiende materie over o.a....

LEES VERDER

HOE KOM IK VAN MIJN BESTUURSSTRESS AF?

THEMA: BESTUUR EN COMMUNICATIE ♦ Een  goede vriend van mij is sinds kort lid van het hoofdbestuur van een grote landelijke vereniging met veel actieve leden in afdelingen en een fors ondersteunend apparaat. Af en toe praten en drinken wij bij. Van nature is hij een optimist maa...

LEES VERDER

TOEZICHTHOUDEN? NIET VOOR IEDEREEN WEGGELEGD

THEMA: BESTUURSCOMMUNICATIE  ♦ Value@Stake staat toezichthouders en commissarissen bij in hun voorbereiding op essentiële momenten in de life cycle van ondernemingen en organisaties en de mission-critical communications die daarbij horen. Een goede voorbereiding is cruciaal. Misschien n...

LEES VERDER

GEEN HAAST MET NIEUW KABINET? DAT ZIJN KANSEN VOOR U

THEMA: STAKEHOLDERMANAGEMENT – PUBLIC AFFAIRS ♦ Het heeft er alle schijn van dat het nog wel even gaat duren voordat een nieuw kabinet zal worden gepresenteerd. En daardoor gaan extra kansen ontstaan om uw ondernemings- of organisatievoorkeuren voor nieuw beleid bij alle of enkele onderhand...

LEES VERDER