Michael Renssen Strategy Director

THEMA: CORPORATE COMMUNICATIE ♦ Als consumenten steeds meer data met elkaar delen, en er binnenkort nieuwe wetgeving van kracht wordt die de burger laat beslissen over hoe en met wie hij data deelt, wat moet je dan doen als financiële dienstverlener? Hoe moet je daar als grootbezitter en -gebruiker van persoonlijke data van burgers mee omgaan? Als de volgende wettelijke “pain in the ass”? Het volgende compliance-dingetje? Of als een kans om eindelijk het vertrouwen van de consument terug te winnen?

De AVG 2018 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) nadert met rasse schreden. Vanaf mei dit jaar moet een consument verifieerbaar instemmen met het gebruik van zijn persoonlijke data door organisaties, dus ook door financiële dienstverleners. Zware straffen (tot 4% van de jaaromzet) moeten er voor zorgen dat organisaties hieraan voldoen. Je zou dus verwachten dat vooral banken en verzekeraars momenteel overuren maken om de burger gerust te stellen. Dat zij er op mogen rekenen dat hun persoonlijke gegevens bij hen in goede handen zijn. En dat ze in hun dienstverlening zullen borgen dat de burger te allen tijde de regie houdt over zijn data. Een soort van “voorbereidingscampagne”: burger, er gaat veel veranderen, maar wij zorgen ervoor dat uw gegevens in vertrouwde handen zijn.

Het is echter verdacht stil. Dat doet een aantal zaken vermoeden:

  • Ook al hebben dienstverleners de AVG jarenlang zien aankomen, er is onvoldoende energie gestopt in het garanderen dat klanten de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. En dus kunnen beloftes over “gegevens in vertrouwde handen” niet worden gemaakt.
  • Banken en verzekeraars zien de inwerkingtreding van de AVG als de zoveelste compliance-verplichting en confronteren hun klanten in mei met een “opt-in button”. Die zou dan iets melden als: “vanaf nu moet u overal toestemming voor geven, lastig hè?”
  • Financiële dienstverleners wachten op elkaar alvorens iets te doen of zeggen. Dat zou overigens niet voor het eerst zijn. Bij nieuwe wettelijke verplichtingen hebben zij immers vaak de neiging om verdedigende stellingen in te nemen. Sturing geven aan ontwikkelingen doet men liever achter de schermen.

Jammer. Want als er ooit een moment is geweest voor financiële dienstverleners om het voortouw te nemen in een maatschappelijke discussie dan is het nú wel. Daarmee zouden zij dan uiting geven aan een “klant centraal” doctrine die al jarenlang binnen de burelen met de mond wordt beleden. Want de klant komt nu – hoe dan ook – door de wet beschermd centraal te staan. Als banken en verzekeraars straks consumenten niet in staat stellen om hun eigen data te controleren en/of te delen, dan zal het vertrouwen in financiële dienstverleners wel een de volgende optater kunnen krijgen. Júist financiële dienstverleners, met hun volgepakte databases met privacygevoelige klantgegevens.

Het wordt tijd voor initiatieven in de financiële sector die deze ontwikkeling op waarde weten te schatten. En die het “empoweren” van burgers om hun eigen data te managen zullen plaatsen in het kader van vertrouwen tussen consument en bank of verzekeraar. Als ik directeur was in die sector, zou ik daar best eens een campagne aan willen wijden.

MEER BLOGS VAN Michael Renssen

IN HET OOG VAN DE STORM

THEMA: CRISISCOMMUNICATIE – Als we de mensen die er iets vanaf weten mogen geloven (en dat mogen we, zou Mart Smeets zeggen), bevinden we ons nu in het oog van de storm. De voorkant van de coronastorm hebben we afgeslagen, of beter, onder controle gekregen. Dat deden we door massaal gehoor te ...

LEES VERDER

DIT IS DE TIJD VAN … TJA, VAN WAT EIGENLIJK?

THEMA: CORPORATE MARKETING – Al eerder heb ik me al eens niet lovend uitgelaten over de a.s.r. campagne met rapper Sticks. Onder de noemer “maatschappelijk doorslaan” zette ik vraagtekens bij de campagne die de maatschappelijke claim die in de commercial wordt gemaakt volledig los plaatst ...

LEES VERDER

MEER BLOGS

‘MIND THE GAP’​ REVISITED

Eerder deze week werd duidelijk dat beursgenoteerde ondernemingen het niet zien niet zitten om “een maatschappelijke zorgplicht opgedrongen te krijgen”.  De nieuwe corporate governancecode, die in de maak is, zou voor beursondernemingen wel eens het Shell-schrikbeeld kunnen opleve...

LEES VERDER

Tegen maatschappelijke zorgplicht? Hoezo?

Er is tegenwoordig geen grote onderneming meer te vinden die niet beweert MVO/CSR en ESG hoog in het vaandel te hebben.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility en duurzaamheid op environmental, social en governance gebied is ‘the name of the game’ ...

LEES VERDER