Lars Hooning Associate Director

THEMA: STAKEHOLDERMANAGEMENT – PUBLIC AFFAIRS

♦ Het heeft er alle schijn van dat het nog wel even gaat duren voordat een nieuw kabinet zal worden gepresenteerd. En daardoor gaan extra kansen ontstaan om uw ondernemings- of organisatievoorkeuren voor nieuw beleid bij alle of enkele onderhandelende partijen kenbaar te maken.

“De vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet zitten nu bijna drie weken aan tafel en zullen voorlopig nog wel even door onderhandelen. De kans dat vandaag duidelijk wordt of VVD, CDA, D66 en GroenLinks eruit komen, is niet heel groot.” Dat stond gisteren, 20 april 2017, op de nieuwssite nos.nl te lezen. De onderhandelaars gaan bovendien ook nog een reces in, en die vrije dagen, gekoppeld aan alle papa-dagen geven met elkaar niet de indruk dat er een sense of urgency bestaat bij de vier partijen die aan het overleg deelnemen.

In de tussentijd wordt er – en dat is betrekkelijk nieuw in Haagse kringen – níet gelekt over het verloop van de gesprekken en dat irriteert vooral journalisten. Deze laatsten gaan dan ook vol op de speculatie-toer, om na iedere voorspelling te verzuchten dat “de signalen niet eenduidig zijn en dat het dus nog alle kanten uit kan”.  De irritatie is op zijn zachtst enigszins merkwaardig.

Direct na de verkiezingen van 15 maart immers werd het al door meerdere partijen gemeld: er bestaat weinig noodzaak om met gezwinde spoed een nieuw kabinet op de paleistrappen te hebben staan. Alles gaat immers goed, er zijn – behalve enkele veiligheidsvraagstukken aan de Oostkant van de EU en in het Midden-Oosten – geen zwaarwegende issues, de belastinginkomsten maken een mooie curve omhoog en het demissionaire kabinet kan nog prima een tijdje door functioneren. Zodat de vier onderhandelende partijen in alle rust hun zeer verschillende uitgangspunten kunnen vergelijken en punten op de i van compromis-teksten kunnen zetten.

Het is een formatieproces met veel rust- en overlegmomenten, periodes waarin de achterban (opnieuw) moet worden geraadpleegd en standpunten moeten worden geijkt of herijkt. En dát biedt kansen voor u en uw onderneming of organisatie.  Misschien wel meer dan ooit immers bent u in de gelegenheid om met gerichte boodschappen en gebruikmaking van relevante contacten en communicatieroutes uw voorkeur voor nieuw beleid kenbaar te maken. Om vanuit uw mission-critical overwegingen en organisatiebelangen een bijdrage aan een nieuw regeerakkoord te leveren.

Hoe? U zou kunnen starten met een adequate analyse van het politiek-bestuurlijke krachtenveld rond uw organisatie. Om vanuit de uitkomsten van deze analyse de belangrijkste en relevante politici en bestuurders te benaderen met strategische en gerichte communicatie. Communicatie over inzichten en meningen die behalve het belang van úw organisatie ook het meer algemene belang dienen. Onze PA-specialist bij Value@Stake Lars Hooning kan u alles vertellen over hoe u dat het meest effectief kunt doen.

Value@Stake adviseert ondernemingen en organisaties op het gebied van hun mission-critical communications. Wij helpen u graag met PA en PR strategieën en activiteiten uw politieke en bestuurlijke stakeholders effectief en indringend te bereiken.

MEER BLOGS VAN Lars Hooning

BOUWEN AAN VERTROUWEN

THEMA: REPUTATIEMANAGEMENT / In het normale, gangbare grote mensenleven waar je voor je geld moet werken is het leven overzichtelijk: je hebt een opleiding, daar doe je bij voorkeur vakmatig iets mee en voor al je inzet krijg je iedere maand je salaris. Je hebt een baas die je vertelt wat je moet d...

LEES VERDER

GEDRAGSCODES: GEEN WOORDEN MAAR DADEN!

THEMA: COMPLIANCE EN COMMUNICATIE ♦ Nederlanders zijn soms een merkwaardig volk: enerzijds zijn wij gek op regels en als er die nog niet zijn dan verzinnen wij die ter plekke. Anderzijds willen we dat niet altijd alles verplicht en geregeld wordt en moet het aan ons zelf worden overgelaten om...

LEES VERDER

MEER BLOGS

ZORGEN DAT OOK IN DE MEDIA NIETS BOVEN GRONINGEN GAAT

THEMA: ISSUEMANAGEMENT – Als er ooit een provincie was met een terechte noodkreet dan is het wel die van het door aardbevingen getroffen Groningen. Okee, de nood van Zeeland in 1953 was acuter, maar die van Groningen is langduriger en letterlijk en figuurlijk slopender. En de nood is ook nog e...

LEES VERDER

OFF-THE-RECORD SESSIE, 25 APRIL 2019

Bestuurders  van organisaties liggen onder het maatschappelijke vergrootglas. Dat merken zij steeds vaker aan den lijve. De vraag naar meer transparantie, nieuwe morele en ethische normen, de aandacht van media voor maatschappelijke organisaties, sociale media waarbinnen verdenkingen, beschuldi...

LEES VERDER