Edwin van Wijk Managing Partner

THEMA: STAKEHOLDERMANAGEMENT ♦  Als ik u vraag of u integer bent, wat zegt u dan? “Ja!” natuurlijk.

En als ik vraag of uw bedrijf integer is? “Ook!” natuurlijk!

Maar bedoelt u met ‘integer’ dan hetzelfde als ik?

Ik durf de stelling aan dat niemand altijd integer is. Geen mens en dus ook geen bedrijf of andere organisatie.

Waarom ik dat denk? Omdat niemand (ook ik niet) altijd doet wat ie heeft beloofd, op het moment dat ie heeft beloofd, of op de manier waarop ie dat heeft beloofd.  (Voor ‘heeft beloofd’, mag u ook lezen: ‘door de ander wordt verwacht’). Niet uit kwade wil, maar gewoon omdat het makkelijker is, of goedkoper of sneller om gemaakte afspraken of beloftes of verwachtingen niet (helemaal of tijdig) in te lossen. Telefoontjes of mails niet te beantwoorden, te laat te komen voor een afspraak, of door zaken iets mooier voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn.

Nu hoor ik u denken: ‘Wat heeft dat met ‘Integriteit’ te maken?

Integriteit zoals ik het hier bedoel, gaat niet over een moreel, ethisch of normatief oordeel, maar over ‘the condition of being whole and complete, without impairments’. (‘Uit één stuk’, intact.) Bij voorwerpen of processen betekent dit, dat ze precies zo functioneren als ze ontworpen zijn. Denk maar eens aan uw auto. Als die niet wil starten, of als de motor zomaar afslaat, is hij ‘out of integrity’.  Want hij voldoet niet aan het ontwerp, laat staan aan uw verwachtingen, en u bent ontevreden of geërgerd.  Uw vertrouwen in zijn ‘workability’ is geschaad.

Net als auto’s of andere machines, zijn ook (mensen in) bedrijven vaak ‘out of integrity’. Niet vanwege mechanische defecten of fysieke/mentale beperkingen, maar omdat wij niet altijd ‘Woord houden’ (zeggen wat je doet en doen wat je hebt gezegd, op de manier en het tijdstip waarop je dat had beloofd te doen). De dichter Willem Elsschot schreef immers al: ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’.

We nemen ons altijd oprecht voor dingen te doen, en die dingen dan ook goed te doen. Maar dan komt er iets tussen, waardoor je niet langer kunt (of wil) doen wat je van plan was. Dat kan de beste overkomen. U dus ook.

De enige manier om ‘in Integrity’ te blijven is dan degenen die van u of uw organisatie afhankelijk zijn (en met wie u graag een goede, werkbare relatie wilt onderhouden), tijdig te informeren over de gewijzigde omstandigheden. Hen te laten weten dat u terug moet komen op uw eerder gegeven ‘Woord’, ook als dat impliciet is gegeven, en hen een goed alternatief te bieden.

Wat is hiervan het belang voor corporate communicatie en stakeholder management?

Value@Stake gaat over waarde creëren door middel van stakeholder management.  En net als de productiefactoren Arbeid en Kapitaal is Integriteit een voorwaarde voor optimale performance en dus voor waardecreatie. Integriteit gaat over je ‘Woord’, over zeggen wat je doet, doen wat je hebt gezegd (of wat van je wordt verwacht), en -als je dat niet kunt of wilt- tijdig de gewekte verwachtingen bij te stellen en alternatieven te bieden. Managing expectations dus.

Wij bespreken graag met u hoe u uw eigen performance en die van uw organisatie kunt verbeteren door ‘naar binnen’ en ‘naar buiten’ integer te communiceren. En ik beloof u: Het zal zich dubbel en dwars terugbetalen.

MEER BLOGS VAN Edwin van Wijk

DE CORONACRISIS IS (OOK) EEN VERTROUWENSCRISIS

Over de COVID-19 (‘corona’) pandemie, en de gevolgen ervan op de volksgezondheid, economie, maatschappelijk en persoonlijk leven is al veel geschreven en nog veel meer gezegd. Wat mij daarbij meer en meer duidelijk wordt is dat hierbij het centrale begrip ‘vertrouwen’ is. Of eerder, het gebr...

LEES VERDER

WIE ZIJN BRAND BRANDT …

Sinds de jaren ’60/’70 kennen we activistische NGO’s die bedrijven publiekelijk aanspreken op hun gedrag. Greenpeace dat met z’n Rainbow Warrior de walvisjacht en dumpingen van radioactief of anderszins giftig afval op zee probeerde tegen te gaan, Stichting Wakker Dier dat de Plofkip...

LEES VERDER

MEER BLOGS

TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT

Regiobank, vandebron en Beterboeken. Zomaar een aantal Nederlandse bedrijven die op het oog niets met elkaar te maken hebben. Hoezeer ze ook van elkaar verschillen qua activiteiten, ze delen een schaars goed: kleinschaligheid en daardoor oog voor de menselijke maat. Deze bedrijven steken in positiev...

LEES VERDER

TRANSPARANTIE-VERTROUWEN-HANDELEN-INTEGRITEIT

Net als vele landgenoten heb ik met stijgende verbazing het dossier over de “Kindertoeslagaffaire” gevolgd en met nog meer verbazing de verhoren op TV gevolgd, de artikelen in de kranten gelezen en bij tijd en wijle ook nog eens naar de avondleuterprogramma’s gekeken. Regelmatig had ik herinne...

LEES VERDER