Edwin van Wijk Managing Partner

THEMA: STAKEHOLDERMANAGEMENT ♦  Als ik u vraag of u integer bent, wat zegt u dan? “Ja!” natuurlijk.

En als ik vraag of uw bedrijf integer is? “Ook!” natuurlijk!

Maar bedoelt u met ‘integer’ dan hetzelfde als ik?

Ik durf de stelling aan dat niemand altijd integer is. Geen mens en dus ook geen bedrijf of andere organisatie.

Waarom ik dat denk? Omdat niemand (ook ik niet) altijd doet wat ie heeft beloofd, op het moment dat ie heeft beloofd, of op de manier waarop ie dat heeft beloofd.  (Voor ‘heeft beloofd’, mag u ook lezen: ‘door de ander wordt verwacht’). Niet uit kwade wil, maar gewoon omdat het makkelijker is, of goedkoper of sneller om gemaakte afspraken of beloftes of verwachtingen niet (helemaal of tijdig) in te lossen. Telefoontjes of mails niet te beantwoorden, te laat te komen voor een afspraak, of door zaken iets mooier voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn.

Nu hoor ik u denken: ‘Wat heeft dat met ‘Integriteit’ te maken?

Integriteit zoals ik het hier bedoel, gaat niet over een moreel, ethisch of normatief oordeel, maar over ‘the condition of being whole and complete, without impairments’. (‘Uit één stuk’, intact.) Bij voorwerpen of processen betekent dit, dat ze precies zo functioneren als ze ontworpen zijn. Denk maar eens aan uw auto. Als die niet wil starten, of als de motor zomaar afslaat, is hij ‘out of integrity’.  Want hij voldoet niet aan het ontwerp, laat staan aan uw verwachtingen, en u bent ontevreden of geërgerd.  Uw vertrouwen in zijn ‘workability’ is geschaad.

Net als auto’s of andere machines, zijn ook (mensen in) bedrijven vaak ‘out of integrity’. Niet vanwege mechanische defecten of fysieke/mentale beperkingen, maar omdat wij niet altijd ‘Woord houden’ (zeggen wat je doet en doen wat je hebt gezegd, op de manier en het tijdstip waarop je dat had beloofd te doen). De dichter Willem Elsschot schreef immers al: ‘Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’.

We nemen ons altijd oprecht voor dingen te doen, en die dingen dan ook goed te doen. Maar dan komt er iets tussen, waardoor je niet langer kunt (of wil) doen wat je van plan was. Dat kan de beste overkomen. U dus ook.

De enige manier om ‘in Integrity’ te blijven is dan degenen die van u of uw organisatie afhankelijk zijn (en met wie u graag een goede, werkbare relatie wilt onderhouden), tijdig te informeren over de gewijzigde omstandigheden. Hen te laten weten dat u terug moet komen op uw eerder gegeven ‘Woord’, ook als dat impliciet is gegeven, en hen een goed alternatief te bieden.

Wat is hiervan het belang voor corporate communicatie en stakeholder management?

Value@Stake gaat over waarde creëren door middel van stakeholder management.  En net als de productiefactoren Arbeid en Kapitaal is Integriteit een voorwaarde voor optimale performance en dus voor waardecreatie. Integriteit gaat over je ‘Woord’, over zeggen wat je doet, doen wat je hebt gezegd (of wat van je wordt verwacht), en -als je dat niet kunt of wilt- tijdig de gewekte verwachtingen bij te stellen en alternatieven te bieden. Managing expectations dus.

Wij bespreken graag met u hoe u uw eigen performance en die van uw organisatie kunt verbeteren door ‘naar binnen’ en ‘naar buiten’ integer te communiceren. En ik beloof u: Het zal zich dubbel en dwars terugbetalen.

MEER BLOGS VAN Edwin van Wijk

WIE ZIJN BRAND BRANDT …

Sinds de jaren ’60/’70 kennen we activistische NGO’s die bedrijven publiekelijk aanspreken op hun gedrag. Greenpeace dat met z’n Rainbow Warrior de walvisjacht en dumpingen van radioactief of anderszins giftig afval op zee probeerde tegen te gaan, Stichting Wakker Dier dat de Plofkip...

LEES VERDER

SNEUVELT INTEGRITEIT IN (CORONA) CRISISTIJD?

Het is nog maar een paar maanden geleden dat we in Nederland geen weet hadden van wat ons in 2020 boven het hoofd hing. Die virusuitbraak in China leek ons niet te zullen deren en als ie toch onze kant op zou komen, dan zou het niet meer zijn dan een iets zwaarder dan gebruikelijk griepje. Hier was ...

LEES VERDER

MEER BLOGS

WIE ZIJN BRAND BRANDT …

Sinds de jaren ’60/’70 kennen we activistische NGO’s die bedrijven publiekelijk aanspreken op hun gedrag. Greenpeace dat met z’n Rainbow Warrior de walvisjacht en dumpingen van radioactief of anderszins giftig afval op zee probeerde tegen te gaan, Stichting Wakker Dier dat de Plofkip...

LEES VERDER

IN HET OOG VAN DE STORM

THEMA: CRISISCOMMUNICATIE – Als we de mensen die er iets vanaf weten mogen geloven (en dat mogen we, zou Mart Smeets zeggen), bevinden we ons nu in het oog van de storm. De voorkant van de coronastorm hebben we afgeslagen, of beter, onder controle gekregen. Dat deden we door massaal gehoor te ...

LEES VERDER