Edwin van Wijk Managing Partner

THEMA: STAKEHOLDERMANAGEMENTWaar gehakt wordt vallen spaanders. Vergissen of fouten maken is menselijk en Life is what happens while you’re busy making other plans.

Dat mag allemaal zo zijn, maar toch zijn de meeste mensen en organisaties als de dood dat zij door het maken van (menselijke) fouten reputatieschade oplopen en als gevolg daarvan omzet derven. Dus lees ik dagelijks dat een goede reputatie iets is waar veel aandacht, tijd en geld naar toe zou moeten gaan.

Nu ben ik de laatste om te beweren dat een goede reputatie niet belangrijk is, maar ik geloof eerlijk gezegd niet zo in het managen, laat staan ‘pimpen’ van reputaties. Gewoon omdat dit niet meer is dan een ‘makelaarsverfje’ dat niet blijft zitten. Waar het naar mijn stellige overtuiging WEL om gaat is

Integriteit

En dan bedoel ik dat niet in de morele, ethische betekenis van het woord ‘Integer’, maar in de betekenis van ‘uit-een-stuk’, ‘compleet’ en ‘intact’. Niet als ‘deugd’, maar in de betekenis van  ‘deugdelijk’. Want zoals Prof.  Michael Jensen al aan het begin van deze eeuw heeft vastgesteld, is Integriteit een economische variabele. Net als arbeid en kapitaal.

Alleen als een voorwerp, een systeem of een organisatie ‘heel en compleet’ is, is het in staat om maximaal te functioneren of te presteren. Bij een voorwerp of een systeem is dit iets instrumenteels, maar bij personen, individueel of in organisaties, komt integriteit aan op het ‘woord’ van die persoon of organisatie. En daarmee zijn we uitgekomen op het belang van communicatie en gedrag als waarde creërende (of vernietigende) factor.

Jensen stelt dat een mens (of een organisatie) integer is als hij ‘Woord Houdt’. Dat wil zeggen, als hij doet wat ie zegt/belooft, wat anderen van hem verwachten, en waar hij voor staat.

Het gaat dus om ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’.  En dat is iets anders dan het aloude PR-adagium ‘Be Good and Tell It’. Nee,… ‘Tell It and Do It’.  Maar nu hoor ik u denken: Wat als er iets fout gaat, of als er iets tussen komt? Als ik –door overmacht, domme pech, menselijk falen of kwade opzet- niet aan de gewekte of impliciete verwachtingen kan voldoen? Dan loopt mijn reputatie een flinke deuk op…
Ja, en terecht!  Als iemand zijn woord niet kan houden, niet aan de verwachtingen kan (of wil) voldoen, moet hij zijn woord ‘eren’ door dit tijdig te melden en op te draaien voor de nadelige gevolgen voor de ander door een oplossing aan te dragen.
Dat wekt of herstelt vertrouwen, en vertrouwen leidt tot een goede reputatie.

Een goede, houdbare reputatie is dus het gevolg van consequent en consistent integer handelen en communiceren, NIET van het ‘beïnvloeden of manipuleren van de percepties van stakeholders’.

Wie hier meer over wil lezen, en wil weten hoe hij, voor zichzelf en de organisatie waar hij verantwoordelijk voor is, maximaal waarde kan realiseren door integriteit in woord en daad, raad ik van harte aan dit artikel (Putting Integrity into Finance: A Purely Positive Approach) van Jensen en Erhard te lezen.  Het is een echte long read maar de tijdsinvestering meer dan waard.

En wie met ons wil doorpraten over Integriteit als basis voor communicatie en reputatie, mag mij altijd bellen of mailen.

 

MEER BLOGS VAN Edwin van Wijk

WIE ZIJN BRAND BRANDT …

Sinds de jaren ’60/’70 kennen we activistische NGO’s die bedrijven publiekelijk aanspreken op hun gedrag. Greenpeace dat met z’n Rainbow Warrior de walvisjacht en dumpingen van radioactief of anderszins giftig afval op zee probeerde tegen te gaan, Stichting Wakker Dier dat de Plofkip...

LEES VERDER

SNEUVELT INTEGRITEIT IN (CORONA) CRISISTIJD?

Het is nog maar een paar maanden geleden dat we in Nederland geen weet hadden van wat ons in 2020 boven het hoofd hing. Die virusuitbraak in China leek ons niet te zullen deren en als ie toch onze kant op zou komen, dan zou het niet meer zijn dan een iets zwaarder dan gebruikelijk griepje. Hier was ...

LEES VERDER

MEER BLOGS

WIE ZIJN BRAND BRANDT …

Sinds de jaren ’60/’70 kennen we activistische NGO’s die bedrijven publiekelijk aanspreken op hun gedrag. Greenpeace dat met z’n Rainbow Warrior de walvisjacht en dumpingen van radioactief of anderszins giftig afval op zee probeerde tegen te gaan, Stichting Wakker Dier dat de Plofkip...

LEES VERDER

IN HET OOG VAN DE STORM

THEMA: CRISISCOMMUNICATIE – Als we de mensen die er iets vanaf weten mogen geloven (en dat mogen we, zou Mart Smeets zeggen), bevinden we ons nu in het oog van de storm. De voorkant van de coronastorm hebben we afgeslagen, of beter, onder controle gekregen. Dat deden we door massaal gehoor te ...

LEES VERDER