Rik Rensen Associate Director

THEMA: CRISIS- EN ISSUEMANAGEMENT ♦ Op een dag staat u er helemaal alleen voor, althans zo voelt het.  Voor u staat een volle zaal boze medewerkers, kritische klanten of woedende wijkbewoners. Of een kritische journalist stelt een vraag tijdens een inderhaast bijeengeroepen persconferentie waarop u zich slecht heeft kunnen voorbereiden; u moet tekst en uitleg geven. Nu!

U wordt na afloop gebeld. U mag het nieuws nog een keer vertellen: in het Radio 1 Journaal, bij BNR, in RTL Nieuws, Pauw of Jinek, DWDD, NOS Journaal, Nieuwsuur of Zembla.

Het komt op u aan. Het is spitsroeden lopen. U bent immers de bestuurder, het boegbeeld van uw organisatie. U weet donders goed dat uw eigen reputatie en die van uw organisatie op het spel staan. Die zijn u veel waard … en toch gaat het vaak mis. Hoe dat komt? Omdat de meeste bestuurders niet goed genoeg zijn voorbereid op het leveren van een topprestaties in tijden van crises. Dat vereist training, discipline en het vermogen tijdig te anticiperen.

Jaarlijks doen zich in ons land meer dan 150 reputatiecrises voor. En dat aantal is snel groeiende. Vooral bij organisaties die bestaan dankzij en voor grote groepen klanten, leden of burgers. De nieuwe mediawereld is hieraan debet. Burgers, klanten en leden die het met uw beleid oneens zijn worden mondiger, laten het er niet bij zitten en schakelen hun eigen (sociale) media-netwerken in om hun mening te ventileren. Dat geldt evenzo voor de steeds mondiger wordende medewerkers en andere stakeholders. De impact van reputatiecrises is vaak immens.  De financiële schade loopt veelal in de tonnen (soms zelfs miljoenen), de loopbaanschade voor bestuurs- en directieleden is aanzienlijk en langdurig. De gevolgschade voor leden, klanten en medewerkers is vaak niet te overzien. Dat is volstrekt onnodig als u goed bent voorbereid.

Steeds vaker moeten bestuurders van ondernemingen, instellingen, gemeentes en andere organisaties verantwoording afleggen in de publieke arena. Een goede voorbereiding is essentieel: weten wat u wilt zeggen, uw kernboodschappen professioneel voor het voetlicht brengen . Uw organisatie media-proof maken, noemen wij dat.

Het media-proof maken van uw organisatie bestaat uit drie onderdelen:

  • Weten en meten welke risico’s binnen uw organisatie kunnen eindigen in negatieve media-aandacht en dus in reputatieschade.
  • Weten hoe je deze risico’s door middel van effectieve functionele barrières kunt indammen.
  • En als de calamiteit zich dan toch in volle omvang voordoet, weten hoe je een mediacrisis kunt beheersen. Hoe je door een adequate voorbereiding negatieve publiciteit kunt controleren en effectief kunt kanaliseren.

Zodat de schade aan uw organisatie, haar reputatie en úw reputatie zo veel mogelijk beperkt blijft.

Het aansturen van organisaties in de 21e eeuw vraagt véél van bestuurders. Mission-critical communiceren, communiceren waarbij het welslagen van de missie van u en uw organisatie continu centraal staat, is essentieel geworden in de hedendaagse bestuurspraktijk. Als bestuurder dient u niet alleen uw organisatie effectief en adequaat te managen, u moet er ook nog eens daadkrachtig en doelgericht over kunnen communiceren, met al uw stakeholders.

In de 21e eeuw moet uw organisatie media-proof zijn. Zodat u zeker weet, dat – als het onheil toeslaat – u en uw organisatie de daarna volgende mediacrisis zullen overleven.

In samenwerking met Bestuurderscentrum organiseert Value@Stake op 30 november – speciaal voor bestuurders van complexe organisaties – de training “Besturen in de 21e eeuw; doorzie het krachtenveld en ga succesvol met issues om.” In het middagdeel van deze training zal vooral aandacht worden besteed aan hoe u als bestuurder uzelf en uw organisatie media-proof kunt maken. Meer informatie over deze training vindt u op  www.bestuurderscentrum.nl/agenda/besturen-krachtenveld-issues-bestuurstraining/

MEER BLOGS VAN Rik Rensen

VERBALE HARAKIRI PARKMOBILE

THEMA: WOORDVOERING – CRISIS- EN ISSUECOMMUNICATIE ♦ Value@Stake staat ondernemingen en CEO’s bij in hun mission-critical communications. Wij helpen u graag met de voorbereiding op potentiële stressvolle momenten. Met Interviewdating van Value@Stake bereidt u zich daarnaast gedegen v...

LEES VERDER

NIEUW: SPEECHDATING EN INTERVIEWDATING

THEMA: MEDIATRAINING – WOORDVOERING ♦ Stelt u zich voor: op een dag staat u er helemaal alleen voor. Voor een volle zaal boze medewerkers, kritische klanten, briesende leden of woedende wijkbewoners. Of u staat aan journalisten tekst en uitleg te geven, tijdens een inderhaast belegde pe...

LEES VERDER

MEER BLOGS

‘MIND THE GAP’​ REVISITED

Eerder deze week werd duidelijk dat beursgenoteerde ondernemingen het niet zien niet zitten om “een maatschappelijke zorgplicht opgedrongen te krijgen”.  De nieuwe corporate governancecode, die in de maak is, zou voor beursondernemingen wel eens het Shell-schrikbeeld kunnen opleve...

LEES VERDER

Tegen maatschappelijke zorgplicht? Hoezo?

Er is tegenwoordig geen grote onderneming meer te vinden die niet beweert MVO/CSR en ESG hoog in het vaandel te hebben.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility en duurzaamheid op environmental, social en governance gebied is ‘the name of the game’ ...

LEES VERDER