Michael Renssen Strategy Director

THEMA: STRATEGISCHE COMMUNICATIE ♦ Het zijn mooie tijden voor de PR professional. Daar waar hij in het verleden vooral werd ingeschakeld om journalisten – vaak eenzijdig – te informeren, heeft hij nu ongekende beroepsmogelijkheden. De PR mens beklimt de toppen van de Olympus. Het zal niet lang meer duren totdat alle sleutelposities in regeringen en grote ondernemingen door PR mensen worden bezet. In Nederland zijn we al een goed stuk op weg, zoals vandaag weer eens bleek uit het nieuws.

Maar voordat ik verder ga, even een kleine zijstap.

Ik heb vrij weinig verstand van de fysica van kleine deeltjes. Dat zal de reden zijn dat er maar weinig mensen zijn die mij hierover vragen stellen, of mijn oordeel hierover willen weten. Gelukkig maar. Want ik weet het zelf als de beste: mijn mening en mijn antwoord doen er niet toe. Net als die van de meeste andere mensen die ik ken. Als een gevolg hiervan – vermoed ik – zijn er ook weinig kernfysici die de media proberen wijs te maken dat er een gevoel heerst onder de Nederlandse bevolking dat vrije neutronen wel degelijk in de natuur voorkomen in een vrije ongebonden toestand. En dat dientengevolge onze stellingname ten opzichte van mesonen resoluut dient te veranderen. De PR mens blijft hier afzijdig.

Het kost me moeite om toe te geven, maar eigenlijk heb ik ook niet zo veel verstand van voetbal. Goed, ik heb een seizoenkaart voor de plaatselijke voetbalclub, zie de prestaties ervan met gemengde gevoelens aan, en mopper mee met mijn tribunegenoten. Maar als de club aan mij zou vragen wat nu de oplossing is voor het voortdurende sportieve falen, dan geef ik niet thuis. Ik heb een mening, maar moet tegelijkertijd toegeven dat deze er niet zo veel toe doet. Het met vele andere supporters gedeelde gevoel dat het niet goed gaat leeft voort, maar kan ook als een blad aan een boom omkeren bij een paar opeenvolgende leuke wedstrijden. Er gaan dan ook weinig stemmen op dat de boel eens stevig op de schop moet. Daarnaast zijn er geen clubofficials die in het beleid rekening houden met supporters-opportunisme. De PR mens brandt er evenmin zijn vingers aan.

Maar toch: het zijn mooie tijden voor de PR professional. Hij zal zich niet zo zeer bemoeien met wetenschappelijke toponderwerpen of met maatschappelijke randverschijnselen. Nee, het podium is veel prominenter.

Vanochtend werd bekend dat gedetineerden hun celstraf niet meer “slechts” voor tweederde hoeven uit te zitten. Voorwaardelijke invrijheidstelling komt pas twee jaar voor het einde van de straf aan de orde. De verantwoordelijke minister geeft als argumentatie dat de huidige regels het rechtsgevoel van de burgers aantasten: “Het idee dat iemand achttien jaar krijgt opgelegd en na twaalf jaar alweer vrij is, begrijpen mensen niet. Dat is ook niet goed.”

De oplettende PR professional zal opmerken: hé, dit is een “vox-populietje”. Zo heeft menige PR mens  vroeger ook wel eens – zonder enig onderzoek – gesteld dat snelheidsbeperkingen indruisen tegen het vrijheidsgevoel van de burger. Of dat parkeervergunningen op gespannen voet staan met de territoriumdrift van de stadsbewoner. Maar ook dat het gevoel van een gezond en gelukkig leven is gebaat bij een met veel volvette boter bereide maaltijd. En dat liefdesgeluk wordt bevorderd met een gulle inname van sterke drank. En zo heeft iedere backbencher in de Tweede Kamer of beginnende marketing PR medewerker wel eens op een of ander wijze geappelleerd aan een verondersteld en vooral niet onderbouwd gevoel van ons allen.

Maar nu gaat een heel lang bestaand justitieel systeem op de schop vanwege zo’n gevoel, “het rechtsgevoel van de burger”. PR wordt politiek op het hoogste, ministeriële niveau. Wat professionals en wetenschappers op het terrein van wettelijke correctieve maatregelen ervan vinden? Doet er niet toe! Mensen begrijpen het niet. Er is een gevoel, en aan dat gevoel moet recht worden gedaan. Als communicatiemens in hart en nieren kan ik niet anders dan constateren: het zijn héle mooie tijden voor de professie PR, het vak van de toekomst.

MEER BLOGS VAN Michael Renssen

IN HET OOG VAN DE STORM

THEMA: CRISISCOMMUNICATIE – Als we de mensen die er iets vanaf weten mogen geloven (en dat mogen we, zou Mart Smeets zeggen), bevinden we ons nu in het oog van de storm. De voorkant van de coronastorm hebben we afgeslagen, of beter, onder controle gekregen. Dat deden we door massaal gehoor te ...

LEES VERDER

DIT IS DE TIJD VAN … TJA, VAN WAT EIGENLIJK?

THEMA: CORPORATE MARKETING – Al eerder heb ik me al eens niet lovend uitgelaten over de a.s.r. campagne met rapper Sticks. Onder de noemer “maatschappelijk doorslaan” zette ik vraagtekens bij de campagne die de maatschappelijke claim die in de commercial wordt gemaakt volledig los plaatst ...

LEES VERDER

MEER BLOGS

‘MIND THE GAP’​ REVISITED

Eerder deze week werd duidelijk dat beursgenoteerde ondernemingen het niet zien niet zitten om “een maatschappelijke zorgplicht opgedrongen te krijgen”.  De nieuwe corporate governancecode, die in de maak is, zou voor beursondernemingen wel eens het Shell-schrikbeeld kunnen opleve...

LEES VERDER

Tegen maatschappelijke zorgplicht? Hoezo?

Er is tegenwoordig geen grote onderneming meer te vinden die niet beweert MVO/CSR en ESG hoog in het vaandel te hebben.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility en duurzaamheid op environmental, social en governance gebied is ‘the name of the game’ ...

LEES VERDER