Michael Renssen Strategy Director

THEMA: MISSION-CRITICAL COMMUNICATIONS

♦ Met trots introduceren wij vandaag een nieuw begrip in strategische communicatie: mission-critical communications. Dat doen we met onze totaal vernieuwde website. Op onze website kunt u lezen hoe wij denken over communicatie die essentieel is voor het succesvol voortbestaan van ondernemingen en organisaties. Die volstrekt gericht is op het bewerkstelligen van steun en voorkeur bij de belangrijkste stakeholders van uw organisatie. Communicatie die volgens ons mission-critical is.

Volgens Wikipedia: “A mission critical factor (…) is any factor (…) that is essential to business operation or to an organization. Failure or disruption of mission critical factors will result in serious impact on business operations or upon an organization, and even can cause social turmoil and catastrophes. Therefore, it is extremely critical to the organization’s mission (to avoid Mission Critical Failures).”

Ofwel: mission-critical communications raakt het hart van uw onderneming. En daarom laat het zich alleen vertalen in de bijdrage aan úw organisatiedoelstellingen.

Op onze website zult u daarom geen dienstverleningsoverzichten tegenkomen; lijstjes met communicatiediensten zoals u die bij andere communicatieadviesbureaus tegenkomt. Met container-diensten als reputatiemanagement, financiële communicatie of crisiscommunicatie. Want als u merkt dat uw missie in gevaar komt, dan zijn wij ervan overtuigd dat u ons niet zult vragen om uw reputatie te beschermen. Net zo min als dat u automatisch om communicatie verlegen zit als uw organisatie in crisis verkeert. U vertaalt dat immers in mission-critical termen. De manier waarop wij naar uw communicatiebehoefte kijken sluit daar naadloos op aan.

Daarover schrijven wij graag op onze nieuwe website.  In onze blogs, en in andere bijdrages waarin wij vooral úw ondernemings- of organisatiesucces centraal stellen.

MEER BLOGS VAN Michael Renssen

IN HET OOG VAN DE STORM

THEMA: CRISISCOMMUNICATIE – Als we de mensen die er iets vanaf weten mogen geloven (en dat mogen we, zou Mart Smeets zeggen), bevinden we ons nu in het oog van de storm. De voorkant van de coronastorm hebben we afgeslagen, of beter, onder controle gekregen. Dat deden we door massaal gehoor te ...

LEES VERDER

DIT IS DE TIJD VAN … TJA, VAN WAT EIGENLIJK?

THEMA: CORPORATE MARKETING – Al eerder heb ik me al eens niet lovend uitgelaten over de a.s.r. campagne met rapper Sticks. Onder de noemer “maatschappelijk doorslaan” zette ik vraagtekens bij de campagne die de maatschappelijke claim die in de commercial wordt gemaakt volledig los plaatst ...

LEES VERDER

MEER BLOGS

TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT

Regiobank, vandebron en Beterboeken. Zomaar een aantal Nederlandse bedrijven die op het oog niets met elkaar te maken hebben. Hoezeer ze ook van elkaar verschillen qua activiteiten, ze delen een schaars goed: kleinschaligheid en daardoor oog voor de menselijke maat. Deze bedrijven steken in positiev...

LEES VERDER

TRANSPARANTIE-VERTROUWEN-HANDELEN-INTEGRITEIT

Net als vele landgenoten heb ik met stijgende verbazing het dossier over de “Kindertoeslagaffaire” gevolgd en met nog meer verbazing de verhoren op TV gevolgd, de artikelen in de kranten gelezen en bij tijd en wijle ook nog eens naar de avondleuterprogramma’s gekeken. Regelmatig had ik herinne...

LEES VERDER