Value@Stake Mission-critical insights

Bestuurders  van organisaties liggen onder het maatschappelijke vergrootglas. Dat merken zij steeds vaker aan den lijve.

De vraag naar meer transparantie, nieuwe morele en ethische normen, de aandacht van media voor maatschappelijke organisaties, sociale media waarbinnen verdenkingen, beschuldigingen en verwijten over en weer gaan, militante burgers die hun vermeende rechten opeisen, en klokkenluiders die – terecht of onterecht – misstanden aan de kaak stellen …

Samen met u wil Value@Stake deze wereld verder verkennen en zien of er ook oplossingen en strategieën zijn voor bestuurders om effectief met issues om te gaan. In het belang van hun organisatie en alle betrokken stakeholders.

Wij nodigen u daarom van harte uit bij dit kennis-event, over issues waarvan u het bestaan al vermoedde en waarvan u nu uit eerste hand van collega-bestuurders en bestuursexperts de impact verneemt, en over wat u als bestuurder kunt doen om persoonlijk en organisatie-onheil te voorkomen.

Off-the-record natuurlijk, dat spreekt vanzelf.

Het was al niet eenvoudig, het besturen van een maatschappelijk organisatie. Ontwikkelingen bij de belangrijkste stakeholders hebben extra nieuwe complicaties opgeleverd. Met veel impact voor bestuurders; zeker voor hen die hun bestuurstaak naast een andere dagtaak vervullen.

Voor steeds meer bestuurders draait besturen om:

 • weten wat er speelt en hoe de hazen rennen;
 • de onweerlegbare feiten boven water krijgen en op basis daarvan besluiten voorbereiden én nemen;
 • het tijdig op de hoogte zijn van issues binnen (en buiten) de organisatie en voorbereid zijn op momenten waarop de bestuurder handelend en communicerend naar buiten treedt;
 • noodzakelijke wijzigingen in de organisatie doorvoeren, zowel in de structuur als de positionering van de organisatie naar buiten.

Tijdens de Off-the-record sessie verneemt u in een live-talkshow onder leiding van Charles Groenhuijsen de ervaringen van drie aansprekende bestuurders, welke oplossingen zij hadden voor hun organisatorische en bestuurlijke issues, en hoe zij terug- en vooruit kijken. 

DE GASTEN AAN DE GESPREKSTAFEL:

GESPREKSLEIDER:

OFF-THE-RECORD …

SCHRIJF U HIER KOSTELOOS IN … EN DOE HET SNEL. HET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT!

Door het invullen en versturen van onderstaande gegevens geeft u Value@Stake toestemming deze gegevens te verwerken. Wij verwerken deze gegevens uitsluitend voor de registratie en service ten behoeve van de bijeenkomst op 25 april. 

  MEER BLOGS VAN Team

  WHITEPAPER ‘HET F-WOORD’

  Ondanks de corona-noodhulp en de voorgenomen exitstrategie zien veel bedrijven dat zonder ingrijpende maatregelen hun voortbestaan in gevaar komt. En zelfs als alles -hopelijk snel- achter de rug is, betekent het Nieuwe Normaal niet ‘business as usual’. Vrijwel niemand ontkomt eraan om voor de l...

  LEES VERDER

  WHITEPAPER MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

  Vandaag verscheen de whitepaper “MEER AANDACHT VOOR EFFECTIEF EN STRATEGISCH STAKEHOLDERMANAGEMENT VEREIST, MAAR HOE GAAT MIJN ORGANISATIE DAT DOEN?, van onze bestuurlijke expert Lars Hooning. Speciaal voor organisatieprofessionals die hun vaardigheden in stakeholdermanagement in een snel ver...

  LEES VERDER

  MEER BLOGS

  TERUG NAAR DE MENSELIJKE MAAT

  Regiobank, vandebron en Beterboeken. Zomaar een aantal Nederlandse bedrijven die op het oog niets met elkaar te maken hebben. Hoezeer ze ook van elkaar verschillen qua activiteiten, ze delen een schaars goed: kleinschaligheid en daardoor oog voor de menselijke maat. Deze bedrijven steken in positiev...

  LEES VERDER

  TRANSPARANTIE-VERTROUWEN-HANDELEN-INTEGRITEIT

  Net als vele landgenoten heb ik met stijgende verbazing het dossier over de “Kindertoeslagaffaire” gevolgd en met nog meer verbazing de verhoren op TV gevolgd, de artikelen in de kranten gelezen en bij tijd en wijle ook nog eens naar de avondleuterprogramma’s gekeken. Regelmatig had ik herinne...

  LEES VERDER