Edwin van Wijk Managing Partner

THEMA: STAKEHOLDERMANAGEMENT ♦ Gisteren, 19 november kwam (opnieuw) naar buiten dat het flink rommelt in de top van ABN AMRO. Een groep van 40 managers, net onder de raad van bestuur, heeft kritiek op de manier waarop de ceo Kees van Dijkhuizen, de bank leidt. Hij zou veel te veel over Duurzaamheid spreken en andere zaken die in hun ogen belangrijker zijn veronachtzamen. Zijn reactie?

Get a Life!”

Van Dijkhuizen verweert zich door te stellen dat BlackRock en APG ook veel over duurzaamheid communiceren. En dat medewerkers van de bank een ‘purpose’ nodig hebben. Dat heeft hij geleerd van Feike Siebesma van DSM.

Hij zegt: “We hebben vanaf het begin onderstreept dat wij, als grote bank, onderdeel zijn van het economisch systeem. Wij gaan engagen met onze klanten, bijvoorbeeld in de energietransitie. Van kolen naar gas, van gas naar windenergie. Duurzaamheid raakt alles en iedereen. Dat denken moet je installeren in de bank. Dat is een heel sterk statement hoe wij verder willen gaan. Wij kunnen als bank ongelooflijk veel geld verdienen met de verduurzaming van de samenleving. Dan ben ik klaar met kritiek.’

Wat mij opvalt aan de -tamelijk boze- reactie van ceo Van Dijkhuizen is dat ‘Duurzaamheid’ hier wordt vertaald met ‘geld verdienen aan de energietransitie’. Ik kan mij niet goed voorstellen hoe dit de ABN-AMRO-medewerkers een ‘purpose’ gaat bieden.

Maar wat zou bankiers met behoefte aan een doel in hun leven dan WEL kunnen behagen? Wat voor bank zouden ZIJ voor ogen hebben?

Ik denk dat de meeste mannen en vrouwen die nu bij de bank werken (en zij die dat nog niet doen, maar nu aarzelen bij de gedachte), niet willen worden aangezien voor ‘veel verdienende grote graaiers die niets hebben geleerd van de financiële crisis, en die onvoldoende dankbaar zijn voor het feit dat ‘wij’ ze hebben gered met ons belastinggeld’. Dat beeld stel je niet bij door met al je medewerkers af te spreken dat we voortaan ‘ongelooflijk veel geld gaan verdienen met de verduurzaming van de samenleving’.

Natuurlijk heeft Van Dijkhuizen gelijk als hij stelt dat ABN-AMRO een bank is, die ontwikkelingen in de economie (zoals de energietransitie) mogelijk moet maken met passende financieringen en alles wat een bank nog meer aanbiedt. Maar dat is -in mijn ogen- geen ‘purpose’ die medewerkers en klanten aan je gaat binden en waardoor zij je gaan waarderen.

Wat kan de bank dan WEL doen om op haar eigen manier een duurzame bijdrage te leveren aan de maatschappij en de economie?

Als ik de ceo (of president-commissaris) van ABN AMRO was… Dan zou ik willen dat de bank zich wat meer zou opstellen als een maatschappelijke activist. Bijvoorbeeld door zich publiekelijk uit te spreken en hard te maken(!) voor zaken als diversiteit. Op dit moment is ABN AMRO (met name in de hogere regionen van de zakenbank) namelijk nog altijd een bolwerk van blanke, hoogopgeleide, hetero-mannen met een corporaal studieverleden (meestal Economie of Rechten). Begrijp me goed, met die mensen is helemaal niks mis. Ik ben er zelf ook een.

Maar er zouden veel meer vrouwen kunnen werken, en mensen met een andere etnische of culturele achtergrond, meer mensen met een andere geaardheid en meer mensen met een andere professionele of studie-achtergrond en meer mensen met ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’. En al die mensen zouden ook gelijke carrièrekansen en beloning moeten hebben.

Daar wordt het klimaatprobleem niet mee opgelost, maar dat hoeft ook niet. Als het goed is, zullen de klanten van de bank daar wel voor zorgen. De bank hoeft ze ‘alleen maar’ te financieren en te adviseren over bedrijfsinvesteringen, fusies en overnames.

Daarnaast zou ik ook zwaar inzetten op Integriteit.

Integriteit is misschien wel de meest voorkomende ‘kernwaarde’ bij alle ondernemingen die zich daarmee hebben getooid. Bij de bank valt dit onder kernwaarde #1: ‘Vertrouwd’. Ik citeer de website: “Beloftes nakomen, daarop kan iedereen vertrouwen. Helder, rechtdoorzee en eerlijk zijn, geen verborgen zaken.” Dat staat er heel mooi, maar papier is geduldig. Als ik het voor het zeggen had bij ABN AMRO, zou ik het bonussysteem daarom veel minder laten afhangen van de commerciële of operationele prestaties van medewerkers, en veel meer van helder, rechtdoorzee en eerlijk zijn. Van vertrouwen herwinnen door het nakomen van beloftes.

Ik zou iedereen, van hoog tot laag, ervan doordringen dat hij (m/v) voortaan alleen nog zegt wat ‘waar’ is, en alleen nog doet wat ‘juist’ is. Dat iedereen, inclusief ikzelf, voortaan doet wat hij heeft beloofd (of wat men van hem/haar mag verwachten, ook als dat nooit met zoveel woorden is uitgesproken). En dat hij de ander (klant, collega, leidinggevende) het direct laat weten als dat -om wat voor reden dan ook- toch niet lukt. En dan zelf een oplossing aandraagt waar de ander alsnog mee geholpen is. (Zie ook: Prof. Michael Jensen- ‘Integrity, without it, nothing works’)

Maar gebeurt dit nu niet dan?

Kennelijk niet. Want ik lees in de krant dat zo’n veertig sub-toppers van ABN AMRO een brief met klachten over hun baas rechtstreeks naar diens baas, president-commissaris Tom de Swaan, hebben gestuurd. Met het verzoek om een officiële klokkenluidersstatus, omdat ze bang zijn voor represailles als hun identiteit bekend wordt. Dat is nogal wat.

Het toont voor mij aan dat de bedrijfscultuur van ABN AMRO nog heel ver verwijderd is van de eerste kernwaarde: ‘Vertrouwd’ (over de andere twee kernwaarden: ‘Deskundig’ en ‘Ambitieus‘ maak ik me minder zorgen). En als er IETS is dat een bank nodig heeft om duurzaam succesvol te zijn, is dat wel vertrouwen. Zowel intern als extern. Maar vertrouwen krijg je niet door een ‘groene’ purpose te kiezen, hierover met klanten te engagen en daar dan ‘ongelooflijk veel geld’ mee te verdienen.

De felle manier waarop De Swaan en Van Dijkhuizen in het FD van vandaag uithalen naar de betrokken medewerkers die de moed hebben gehad om hun nek uit te steken, maar bang zijn dat ‘hun kop eraf gaat’ als ze geen beschermde status van klokkenluider krijgen, zegt iets over het gebrek aan vertrouwen en de (angst)cultuur die daar het gevolg van is.

Mijn ongevraagde advies aan de top van ABN AMRO sluit ik daarom af met:

‘Get Real!

MEER BLOGS VAN Edwin van Wijk

Tegen maatschappelijke zorgplicht? Hoezo?

Er is tegenwoordig geen grote onderneming meer te vinden die niet beweert MVO/CSR en ESG hoog in het vaandel te hebben.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility en duurzaamheid op environmental, social en governance gebied is ‘the name of the game’ ...

LEES VERDER

SYWERT, DE GEIT EN DE KOOL

Omdat crisiscommunicatie en reputatiemanagement mijn vak is, zat ik op het puntje van mijn stoel te kijken naar het langverwachte Buitenhof-interview met Sywert van Lienden. Hij zou tegenover Twan Huys verantwoording afleggen over de 9 miljoen euro die hij had overgehouden aan de mondkapjesdeal...

LEES VERDER

MEER BLOGS

‘MIND THE GAP’​ REVISITED

Eerder deze week werd duidelijk dat beursgenoteerde ondernemingen het niet zien niet zitten om “een maatschappelijke zorgplicht opgedrongen te krijgen”.  De nieuwe corporate governancecode, die in de maak is, zou voor beursondernemingen wel eens het Shell-schrikbeeld kunnen opleve...

LEES VERDER

Tegen maatschappelijke zorgplicht? Hoezo?

Er is tegenwoordig geen grote onderneming meer te vinden die niet beweert MVO/CSR en ESG hoog in het vaandel te hebben.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen, corporate social responsibility en duurzaamheid op environmental, social en governance gebied is ‘the name of the game’ ...

LEES VERDER