Edwin van Wijk Managing Partner

THEMA: ORGANISATIE VAN DE COMMUNICATIE – STRATEGISCHE COMMUNICATIE

♦ Corporate Communicatieafdelingen zijn niet goed in dialoog.

Dat  bedacht ik me toen ik onlangs terugdacht aan mijn studententijd, halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw toen ik hoorcolleges volgde bij Prof. Dr. Anne van der Meiden, de aartsvader van de Nederlandse Public Relations. In die tijd was er alleen print, radio en TV. Nog lang geen internet, laat staan sociale media. Van der Meiden doceerde over de Canadese mediawetenschapper Marshall McLuhan en diens belangrijkste inzicht: ‘The Medium is the Message. 

Ik vroeg me af: Zijn sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn ook ‘the message’ net zoals radio en TV dat in McLuhan’s tijd waren? Nou en of! En ik denk dat McLuhan het fantastisch zou hebben gevonden als hij deze social media era had kunnen meemaken.

Het eenrichtingsverkeer van profilering via de traditionele massamedia zag hij als een vorm van ‘geweld’. Het alternatief daarvoor? Dialoog!

En dat is nu juist waar Corporate Communicatie-afdelingen van oudsher niet goed in zijn. Zij hebben lange tijd eenzijdig bepaald wat de binnen- en de buitenwereld mocht of moest weten. Via persberichten, jaarverslagen en andere afgemeten communicatiemiddelen probeerde men te controleren welke bedrijfsinformatie bij medewerkers en externe stakeholders terecht kwam.

Nog altijd is de gemiddelde CorpComms-afdeling terughoudender met sociale media dan bijvoorbeeld de marketingafdeling of klantenservice. Die weten al lang dat iedereen met iedereen ‘praat’ en dat zij zelf niet (meer) het communicatiemonopolie hebben.

Natuurlijk, het Corporate Center is nu eenmaal niet de marketing- en verkoopafdeling. Het is de plaats waar alle strategie & beleid, financiële, juridische, bestuurlijke en managementverantwoorde-lijkheden van het bedrijf samenkomen. Het is ook vaak het ‘gezicht’ van de organisatie en wil ten koste van alles voorkomen dat het de kop-van-jut wordt.

Maar de omgeving van de organisatie, bestaande uit een onuitputtelijke hoeveelheid online platforms en –kanalen waarmee individuen op ieder moment dat zij dat willen hun mening en andere informatie kunnen delen met anderen (inclusief journalisten en politici!) , is een veel grotere bedreiging dan de informatie zelf. Het grootste risico voor een onderneming is het NIET hebben van de juiste mechanismen, procedures, strategieën en content(!) om op die omgeving invloed te kunnen uitoefenen.

In deze tijd, waarin het succes of falen van een onderneming kan afhangen van de publieke perceptie, is het mission-critical om sociale media op een effectieve manier in te zetten. Het begint met slim en strategisch nadenken. Stap twee is het definiëren van een aantal essentiële digitale en content- competenties, gericht op alle corporate verantwoordelijkheden (i.t.t. ‘slechts’ de producten en de dienstverlening). Daarbij helpt het als je weet wie je publiek is, hoe concurrenten en peers de sociale media gebruiken en wat hun successen en mislukkingen waren.

Het centraliseren van de geïntegreerde communicatieregie en het aanstellen van een social media expert kan ook helpen om goed door het social medialandschap te navigeren. Voor wie ‘fris’ wil blijven draait alles om ‘Adapt & Adopt’. Maar ook variatie, afwisseling, is een belangrijk ingrediënt voor succes. Verder gaan dan het persbericht door verhalen over de onderneming te publiceren. Verhalen die mensen op emotioneel niveau raken zijn vaak visuele verhalen. Dat wist Marshall McLuhan al in de ‘Television Age’. Maar ook -nee, JUIST- in de ‘Internet Age’ is audiovisuele content die regelmatig wordt ververst the name of the game. Het maakt dat bezoekers van de corporate website graag terugkomen.

Corporate Communicatieverantwoordelijken die begrjipen dat het (sociale) medium ‘the message’  is, openen deuren naar nieuwe mogelijkheden.  Door relevante corporate verhalen in de wereld om hen heen te laten ‘ploffen’, verspreiden ze een spoor van ‘broodkruimels’ in de verschillende online platformen en zorgen ze ervoor dat stakeholders de weg naar hun website met nog meer relevante content weten te vinden. En dat is goed voor de corporate reputatie van de onderneming. En daarmee voor de business.

Value@Stake adviseert ondernemingen en andere organisaties op het gebied van hun mission-critical communications met stakeholders. Zowel strategisch, tactisch als operationeel en organisatorisch. Wij helpen u graag bij het (opnieuw) opzetten of organiseren van een communicatieafdeling of –functie die optimaal aansluit op uw stakeholders en hun on- en offline mediagebruik.

 

MEER BLOGS VAN Edwin van Wijk

SNEUVELT INTEGRITEIT IN (CORONA) CRISISTIJD?

Het is nog maar een paar maanden geleden dat we in Nederland geen weet hadden van wat ons in 2020 boven het hoofd hing. Die virusuitbraak in China leek ons niet te zullen deren en als ie toch onze kant op zou komen, dan zou het niet meer zijn dan een iets zwaarder dan gebruikelijk griepje. Hier was ...

LEES VERDER

CORONASLAATJES

Terwijl bijna iedereen zijn adem inhoudt voor de ramp die in de komende weken en maanden over ons heen komt, en bidt, duimt of klapt voor de zorgverleners die in de frontlinie staan of binnenkort komen te staan, zijn er bedrijven die het nodig vinden om een reputatieslaatje uit de coronacrisis te sl...

LEES VERDER

MEER BLOGS

IN HET OOG VAN DE STORM

THEMA: CRISISCOMMUNICATIE – Als we de mensen die er iets vanaf weten mogen geloven (en dat mogen we, zou Mart Smeets zeggen), bevinden we ons nu in het oog van de storm. De voorkant van de coronastorm hebben we afgeslagen, of beter, onder controle gekregen. Dat deden we door massaal gehoor te ...

LEES VERDER

WHITEPAPER ‘HET F-WOORD’

Ondanks de corona-noodhulp en de voorgenomen exitstrategie zien veel bedrijven dat zonder ingrijpende maatregelen hun voortbestaan in gevaar komt. En zelfs als alles -hopelijk snel- achter de rug is, betekent het Nieuwe Normaal niet ‘business as usual’. Vrijwel niemand ontkomt eraan om voor de l...

LEES VERDER